Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Λάρισα, 30/3/2017)

20 March 2017

Η Οικονομική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα συνεδριάσει την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017, στην Λάρισα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας με ώρα έναρξης 17.00.

Θέματα της συνεδρίασης:

1. Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. – Όλγα Κοτσελίδου, Γενική Δ/ντρια της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
2. Πρόταση για έκδοση ΚΥΑ σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4071/2012 (έλεγχος δαπανών από Ελεγκτικό Συνέδριο) - Συζήτηση.
3. Ηλεκτρική ενέργεια.
4. 28η Τακτική Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. – Συμμετοχή της Ο.Ε. στην κοινή συνεδρίαση των Οικονομικών Επιτροπών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. – Συζήτηση.
5. Επικαιροποίηση Οδηγού για Δ.Ε.Υ.Α. – Επικαιροποίηση Πρότυπου Ο.Ε.Υ. – Συζήτηση.
6. Διάφορα.