Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Αθήνα, 5/5/2017)

28 April 2017

Η Οικονομική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα συνεδριάσει την Παρασκευή 5 Μαϊου 2017, στην Αθήνα, στα γραφεία της ΚΕΔΕ, με ώρα έναρξης 10.15.

Θέματα της συνεδρίασης:

1. 28η Τακτική Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. – Συμμετοχή της Ο.Ε. στην κοινή συνεδρίαση των Οικονομικών Επιτροπών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. – Συζήτηση.
2. Πρόταση για έκδοση ΚΥΑ σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4071/2012 (έλεγχος δαπανών από Ελεγκτικό Συνέδριο) - Συζήτηση.
3. Διάφορα.