Συνεδρίαση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Αθήνα, 21/9/2017)

13 September 2017

Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της ΚΕΔΕ (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8), θα συνεδριάσει η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

 Θέματα της συνεδρίασης :

1. Νόμος 4412-2016
2. Μείωση Κόστους Ενέργειας- Ενεργειακός Συμψηφισμός
3. Υδατικό Ισοζύγιο
4. Υδρόμετρα – Νέες Τεχνολογίες και Πρακτικές Εφαρμογές
5. Αντιπλημμυρική Προστασία-Π.Σ.Ε.Α.
6. Διάφορα.