Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Αθήνα, 23/2/2018)

21 February 2018

Η Οικονομική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα συνεδριάσει την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα, στα γραφεία της ΚΕΔΕ (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8).

 

Θέματα της συνεδρίασης:
1. Ενημέρωση για τις τρέχουσες δραστηριότητες της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
2. Τιμολόγηση-κοστολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης - Υφιστάμενη κατάσταση - Ενέργειες της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβοήθηση των Δ.Ε.Υ.Α.
3. Επικαιροποίηση Πρότυπου Οργανισμού Ο.Ε.Υ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
4. Ν. 4483/2017 – Μελέτη κόστους οφέλους
5. Κοινωνικά τιμολόγια των Δ.Ε.Υ.Α. (Πρόταση για υιοθέτηση κοινών κριτηρίων)
6. Νέο θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός 679/2016/ΕΕ)
7. Κόμβος διαλειτουργικότητας – Απόφαση 2816/2018 (ΦΕΚ-350 Β'-7.2.2018)
8. Διάφορα