Ανακοινώσεις (147)

10 July 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. σε συνεδρίασή του την 1η Ιουνίου 2012 και μετά από πρόταση της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου αποφάσισε η 24η Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. να πραγματοποιηθεί στη Χίο με την οργανωτική φροντίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου.

05 June 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα για την προστασία του Περιβάλλοντος. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας μας ως κατεξοχήν επιχειρήσεις που συμβάλλουν με τις δραστηριότητές τους και το έργο τους στην προστασία του περιβάλλοντος θεωρούν ότι η ημέρα αυτή είναι μία ημέρα για έντονο προβληματισμό, κυρίως όσον αφορά στην κλιματική αλλαγή και τους υδατικούς πόρους.

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τις ΔΕΥΑ, αλλά και όλες τις επιχειρήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η κλιματική αλλαγή συνδέεται με τον τομέα του νερού. Η σχέση αυτή αναγνωρίζεται από όλα τα ενδιαφερόμενα και συναρμόδια για χάραξη της υδατικής πολιτικής μέρη.

29 May 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Η Οικονομική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. διοργανώνει περιφερειακή συνάντηση των Δ.Ε.Υ.Α. της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη, σε αίθουσα του Ξενοδοχείου "Natassa" (1o χλμ. Οδού Ξάνθης - Καβάλας) την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 και ώρα 10.00.

Θέματα της συνεδρίασης :

  1. Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα των Δ.Ε.Υ.Α.
  2. Προβλήματα των Δ.Ε.Υ.Α. της Αν. Μακεδονίας - Θράκης.
24 April 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Eκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης το υπαριθμ. πρωτ. 13096/Α.Πλ./1560 έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι η ίδια συμμετοχή των Δ.Ε.Υ.Α. στα συγχρηματοδοτούμενα έργα τους είναι 3,25%.Η ίδια αυτή συμμετοχή ισχύει για τις πληρωμές που πιστοποιήθηκαν ή θα πιστοποιηθούν από το Μάιο του 2010 μέχρι τις 31/12/2013.

Ωστόσο, για τις ΔΕΥΑ του Στόχου 2 (Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, Νήσων Αιγαίου, Κρήτης) που έχουν έργα ενταγμένα στα ΠΕΠ δεν ισχύει η μειωμένη συμμετοχή 3,25% σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό, στις 4/4/2012 ο Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ κ. Μαρινάκης και ο κ. Παφίλης, Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κοζάνης συναντήθηκαν με την Ειδική Γραμματέα ΕΣΠΑ κ. Ζεμπιλιάδου και συμφωνήθηκε, αφού καταγραφούν τα προαναφερθέντα έργα, να μεταφερθούν στο τομεακό ΕΠΠΕΡΑΑ στο οποίο η ίδια συμμετοχή είναι 3,25%.

Μετά την καταγραφή των έργων, τα στοιχεία παραδόθηκαν στις 10/4 στην κ. Ζεμπιλιάδου από την κ. Βαρδάκου, σύμβουλο της Ενωσης.

Επισυναπτόμενο αρχείο

18 April 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Εκδόθηκε ο ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α') στο αρ. 242 παρ. 3 του οποίου περιλαμβάνεται διάταξη για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ των έργων των ΔΕΥΑ.

Ειδικότερα για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που εκτελούν οι ΔΕΥΑ μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό που χορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και το ποσό του μη επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση ΦΠΑ.

18 April 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Εκδόθηκε ο ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85) "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" σε άρθρο (αρ. 10) του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις Δ.Ε.Υ.Α. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα συντονισμένων και επίμονων προσπαθειών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (σε συνεργασία και με την ΚΕΔΕ).

Επισυναπτόμενο αρχείο

10 April 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Με την οργανωτική πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας για το μέλλον των Δ.Ε.Υ.Α. και με τη φροντίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας πραγματοποιήθηκε (στα πλαίσια του Συνεδρίου της IWA για την επαναχρησιμοποίηση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο από 28-30 Μαρτίου) στις 29/3/2012 συνάντηση των Δ.Ε.Υ.Α. της Κρήτης με θέμα την υφιστάμενη κατάσταση στο χώρο των Δ.Ε.Υ.Α. και τις προοπτικές των Δ.Ε.Υ.Α. Στην συνάντηση συμμετείχαν στελέχη από όλες σχεδόν τις Δ.Ε.Υ.Α. της Κρήτης κι έγινε εκτενής αναφορά στα προβλήματα των Δ.Ε.Υ.Α., ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη». Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Καλογεράκης αναφέρθηκε στη χρησιμότητα και αναγκαιότητα των Δ.Ε.Υ.Α. και τις χαρακτήρισε ένα πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι σήμερα οι Δ.Ε.Υ.Α. αντιμετωπίζουν σοβαρά προβήματα γραφειοκρατίας (έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο), ελλείψεων προσωπικού και πολύπλοκου θεσμικού πλαισίου που εμποδίζουν την εύρυθμη και ευέλικτη λειτουργία τους.

03 April 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Η διεύθυνση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. αλλάζει. Η νέα διεύθυνση είναι : Πατρόκλου 15, Τ.Κ. 41222, Λάρισα. Λόγω τεχνικών προβλημάτων, τα γραφεία της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. δεν θα λειτουργήσουν από την Τετάρτη 4 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή 6 Απριλίου. Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να καλείτε στο τηλ.: 6949473562.