Ανακοινώσεις (147)

21 March 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Η 22α Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον Ο.Η.Ε. να γιορτάζεται κάθε χρόνο ως η Παγκόσμια Ημέρα του Νερού.

Με αφορμή τον εορτασμό αυτό, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. επισημαίνει και υπενθυμίζει ότι στη χώρα μας και στα αστικά κέντρα πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) έχουν αναλάβει από το 1980 μέχρι σήμερα την ύδρευση, την αποχέτευση και την επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων.

Στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 ο τομέας ύδρευσης,αποχέτευσης (και ιδιαίτερα ο τομέας αποχέτευσης) στη χώρα μας παρουσίαζε σημαντική υστέρηση σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαїκές χώρες. Οι υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης παρέχονταν από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, με όλα τα προβλήματα που συνεπάγονταν η κατάσταση αυτή (μεγάλη γραφειοκρατία, έλλειψη ευελιξίας, έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και της απαραίτητης τεχνογνωσίας, περιορισμένοι πόροι που με δυσκολία αξιοποιούνταν κ.α.). Η κατάσταση αυτή που είχε σημαντικές κοινωνικές και, κυρίως, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία οδήγησε την Πολιτεία στην παροχή κινήτρων στους Δήμους ώστε να ιδρύσουν αυτοτελείς και ευέλικτες δημοτικές επιχειρήσεις, τις Δ.Ε.Υ.Α. με αποκλειστικό αντικείμενο την ύδρευση και αποχέτευση της περιοχής αρμοδιότητας τους. Η παροχή αυτών των κινήτρων δόθηκε μέσω του ν. 1069/80 που αποτελεί μέχρι σήμερα το βασικό θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α. και ο οποίος παρά τα μειονεκτήματά του που κατά καιρούς επισημάνθηκαν από τις Δ.Ε.Υ.Α. και την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. λειτούργησε ικανοποιητικά ως το βασικό εργαλείο βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του τομέα ύδρευσης - αποχέτευσης.

07 March 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Η IWA (International Water Association), η Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, το Τ.Ε.Ι. Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνουν Περιφερειακό Συνέδριο με θέμα "Υπερ-Επεξεργασία και Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αποβλήτων". Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο από 28-30 Μαρτίου.

Θεματικές Ενότητες Συνεδρίου

 • Νομοθεσία σχετική με την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση νερού.
 • Ιστορία της επαναχρησιμοποίησης νερού.
 • Υπερ-επεξεργασία λυμάτων: μεμβράνες και άλλες φυσικές μέθοδοι.
 • Υπερ-επεξεργασία λυμάτων: χημικοί μέθοδοι.
 • Απολύμανση.
 • Παθογόνοι μικροοργανισμοί στην τελική εκροή.
 • Ρυπαντές στην τελική εκροή.
 • Παθογόνοι μικροοργανισμοί: ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση.
 • Αναγέννηση παθογόνων μικροοργανισμών μετά την απολύμανση.
 • Θέματα και κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.
 • Κοινωνική προσέγγιση απέναντι στην επαναχρησιμοποίηση του νερού.
 • Επίδραση της επαναχρησιμοποίησης νερού σε εδάφη και καλλιέργειες.
 • Η επαναχρησιμοποίηση νερού ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των υδατικών πόρων.
 • Οικονομικά μεγέθη, σχετικά με την υπερ-επεξεργασία των λυμάτων.
 • Οικονομικά μεγέθη, σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση νερού.
 • Επαναχρησιμοποίηση νερού σε μη γεωργικές δραστηριότητες.
 • Επαναχρησιμοποίηση των μη αστικών λυμάτων.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός συστήματος επαναχρησιμοποίησης νερού.
 • Παραδείγματα εφαρμογών επαναχρησιμοποίησης νερού: ευκαιρίες, προβλήματα και λύσεις.
02 February 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό Δελτίο

Την Παρασκευή 20/01/2012 πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις του Προέδρου της ΕΔΕΥΑ κ. Γ. Μαρινάκη, Δημάρχου Ρεθύμνου με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Αλέξανδρο Αντωνόπουλο και την Ειδική Γραμματέα του ΕΣΠΑ κ. Γεωργία Ζεμπιλιάδου. Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ συνοδευόταν από το Γραμματέα της ΕΔΕΥΑ κ. Κλεάνθη Κοτσακιαχίδη, Δήμαρχο Ηράκλειας, το μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ κ. Μανώλη Παφίλη, Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Κοζάνης και τους κ.κ. Γεώργιο Παυλίδη,Γεν. Διευθυντή της ΔΕΥΑ Κοζάνης & μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΔΕΥΑ και Νικόλαο Σαφαρίκα , Γεν. Διευθυντή της ΔΕΥΑ Σερρών και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της ΕΔΕΥΑ.