Προσλήψεις 10 ατόμων στη ΔΕΥΑ Πύλου-Νέστορος

20 April 2018

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύλου - Νέστορος «Δ.Ε.Υ.Α. Πύλου - Νέστορος» πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

 

Ειδικότητες: 

ΔΕ Διοικητικός Γραμματέας

ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

ΔΕ Υδραυλικός Ύδρευσης Αποχέτευσης

ΤΕ Ηλεκτρολόγος

 ΠΕ Χημικός Μηχανικός

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ