Προσλήψεις 25 υδρονομέων στη ΔΕΥΑ Ρόδου

04 May 2018

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 25 ατόμων, στις Δημοτικές Ενότητες και Τοπικές Κοινότητες.

Απαιτούμενα Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο

έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 60ο

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

 

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

 

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόμενη κατά το νόμο στέρηση της ικανότητας του διορισμού ως

δημοσίου υπαλλήλου, εφ όσον διαρκέσει η στέρηση αυτή. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ