Ηλεκτρονική πληροφόρηση για τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑ Καλαμάτας

14 May 2018

Ξεκίνησε από τη ΔΕΥΑΚ η λειτουργία του e-Bill, δηλαδή της εφαρμογής για ηλεκτρονική προσωποποιημένη πληροφόρηση σχετικά με λογαριασμούς της ΔΕΥΑΚ, για όλους τους πολίτες.

Μέσα από την ανανεωμένη ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΚ, www.deyakal.gr , κάθε πολίτης μπορεί με απλό τρόπο να δημιουργήσει το δικό του λογαριασμό – προφίλ και να συνδέσει τα υδρόμετρα, τα οποία διαχειρίζεται. Με αυτό τον τρόπο, δίδεται η δυνατότητα απρόσκοπτης 24ωρης πρόσβασης στην ηλεκτρονική βάση προσωποποιημένης πληροφόρησης.

Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή διευκολύνονται οι πολίτες – καταναλωτές, καθώς θα έχουν άμεση ενημέρωση, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται το διαρκώς αναβαθμιζόμενο περιβάλλον ψηφιακών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ.