Ρεπορτάζ (258)

21 July 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Η ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ 2 μηνών (υδραυλικοί, εργάτης).

14 July 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Με 14 άρθρα που αλλάζουν τη λεΙτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) ξεκινάει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

07 July 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Αλμυρού Νομού Μαγνησίας.

30 June 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Συμβουλές για την αποτελεσματική εξοικονόμηση νερού δίνει με ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑ Κοζάνης και προτρέπει τους καταναλωτές να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή την καλοκαιρινή περίοδο.

23 June 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Το έργο του βιολογικού καθαρισμού της δημοτικής κοινότητας Χωριστής παρουσίασε ο δήμαρχος Δράμας, Χριστόδουλος Μαμσάκος την Τρίτη 20 Ιουνίου.

16 June 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ξάνθης με την απόφαση 85/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου καθιέρωσε:

09 June 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 54 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου.

02 June 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρίπολης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, συνολικού αριθμού 3 ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της.