Ρεπορτάζ (258)

16 January 2013 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Στη συμπλήρωση των φορολογικών στοιχείων ιδιοκτητών και υπόχρεων κατανάλωσης προχωρεί η ΔΕΥΑΙ. Ο διαχωρισμός είναι υποχρεωτικός σε εφαρμογή των νέων διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας. Η διαδικασία αυτή, η οποία γίνεται κατά την πληρωμή των λογαριασμών, είναι σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιρετικά χρονοβόρα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών γίνεται γνωστό ότι η εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΥΑΙ, πέραν του κεντρικού ταμείου, γίνεται και σε έντεκα ακόμη σημεία.

16 January 2013 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν κλιμάκια τεχνικών της ΔΕΥΑΖ για τον εντοπισμό των παράνομων συνδέσεων στο δίκτυο ύδρευσης, με απώτερο στόχο να αποδοθεί κοινωνική δικαιοσύνη, και παράλληλα να διασφαλιστούν τα έσοδα της δημοτικής επιχείρησης, εντοπίστηκε σήμερα, στην περιοχή του Κατασταρίου, οικία, ο ιδιοκτήτης της οποίας είχε συνδεθεί παράνομα στο δίκτυο της περιοχής και συγκεκριμένα, στην παροχή ύδρευσης του Γυμνασίου του Κατασταρίου. Η ΔΕΥΑΖ προχώρησε στη διακοπή της παροχής ύδρευσης.