Ρεπορτάζ (238)

28 April 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου ύστερα από την υπ’ αριθ. 77/2017 απόφαση του Δ.Σ και την υπ΄αρ. πρωτ. 4070/13-4-17 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 14 ατόμων.

13 April 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

H ΔΕΥΑ Λάρισας καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 12/4/2017 έως 20/4/2017 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ στο Πρωτόκολλο (2410-687156).

07 April 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Με 15 άρθρα που αλλάζουν τη λετουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) ξεκινάει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

31 March 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Το μέλλον των Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και η αναπτυξιακής τους πορεία με τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων, απασχόλησαν τους συμμετέχοντες στην ημερίδα που διοργάνωσε σήμερα στη Λάρισα, η Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) και η ΔΕΥΑ Λάρισας.

27 March 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 5 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουµενίτσας.

17 March 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Η ΔΕΥΑ Κω ανακοινώνει την έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων του έτους 2017,για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 12 ατόμων με σκοπό την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα της επιχείρησης μας, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο του έτους 2017:

10 March 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Έχετε υπερβολική κατανάλωση που οφείλεται σε διαρροή; Ο ενοικιαστής σας χρωστάει στη ΔΕΥΑΣ αλλά δεν το γνωρίζετε;

06 March 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Και επίσημα ξεκίνησε η συνεργασία της ΔΕΥΑ Λάρισας με το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού αλλά και το Συμβούλιο Αποχέτευσης Λεμεσού-Αμαθούνας της Κύπρου.