Ρεπορτάζ (261)

13 October 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου μεταξύ του προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. κ. Σκάγια Χρήστου και του προϊστάμενου της Διεύθυνσης κ. Θεόδωρου Λάμπου για τα αποτελέσματα αναλύσεων που έγιναν στις Τοπικές Κοινότητες Χαϊκαλίου, Σουδεναιίκων, Φώσταινας, Πηγαδίων και Ελαιοχωρίου, τα οποία έδειξαν ότι το νερό είναι ακατάλληλο προς πόση.

06 October 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Με αποφάσεις του, που ελήφθησαν στη συνεδρίαση της 2ας Οκτωβρίου 2017, το ΔΣ της ΔΕΥΑ Καλαμάτας καθιερώνει έκπτωση 12% στην αξία του νερού για όσους εξοφλούν εμπρόθεσμα το λογαριασμό.

29 September 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Ανακοινώνεται από τη ΔΕΥΑ Λιβαδειάς η πρόσληψη τριών (3) εργατών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών έκαστος για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών.

22 September 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου η ΔΕΥΑ Καλαμάτας παρενέβη στο δίκτυο αποχέτευσης, στην περιοχή του αντλιοστασίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κουμουνδούρου και Μάνης, στην Παραλία Βέργας, με σκοπό την αντικατάσταση τμημάτων του βαρυτικού και του καταθλιπτικού αγωγού.

20 September 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Το διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων συνεδρίασε το πρωί της Τρίτης, όπου έλαβε ομόφωνη απόφαση για ρύθμιση οφειλών παροχής νερού σε έως και 100 δόσεις με βάση το άρθρο 52/Ν.4483.17.

08 September 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Στην απόφαση μείωσης των τελών ύδρευσης κατά 50% στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης προέβη η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας (ΔΕΥΑ), κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (στις 4 Σεπτεμβρίου).

01 September 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας παρέχει τις υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης στην περιοχή αρμοδιότητας της και ειδικότερα  το πολύ σημαντικό έργο της αδιάλειπτης παροχής νερού σε επαρκή ποσότητα και σε κατάλληλη ποιότητα σε όλους τους καταναλωτές, καθώς και της συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων συμβάλλοντας στην προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, με προτεραιότητες τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

24 August 2017 Κατηγορία Ρεπορτάζ

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τριπόλεως.