Δ. Κωστούρος: Αυτά είναι τα έργα και οι στόχοι της ΔΕΥΑ Ναυπλίου

30 September 2016

Για τα έργα και τους στόχους που έχει ως πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ναυπλίου κάνει λόγο σε συνέντευξη του στην aftodioikisi.gr o κ. Δημήτρης Κωστούρος.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της συνέντευξης:

Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει ως Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου;

Οι στόχοι που έχουμε θέσει είναι οι εξής: πρώτον, να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την περιοχή ευθύνης της ΔΕΥΑΝ με νέα έργα σε περιοχές επέκτασης των δικτύων / εγκαταστάσεων ύδρευσης / αποχέτευσης, με την αναβάθμιση των υφισταμένων υποδομών και με την τήρηση προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας στη λειτουργία των υποδομών ύδρευσης / αποχέτευσης.

Ο δεύτερος στόχος μας είναι το νοικοκύρεμα των οικονομικών και της οργάνωσης της επιχείρησης, και αυτό θα γίνει με τον περιορισμό των ελαστικών δαπανών (ενέργειας, διαχείρισης κ.λπ.), την αύξηση της εισπραξιμότητας των εσόδων, τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και την αναβάθμιση της σχέσης με τον πολίτη / καταναλωτή.

Αναλυτικά παρουσιάζονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.* που είναι συμβατό με τους στόχους του Δήμου Ναυπλιέων.

Ποιες είναι οι δράσεις της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπλίου που έχουν βελτιώσει τη ζωή των κατοίκων;

Έχουμε εξασφαλίσει πρόσθετες ποσότητες νερού από τις πηγές και έχουμε αναβαθμίσει την παροχή νερού στην πόλη Ναυπλίου με ένταξη νέων δικτύων. Επιπλέον, ολοκληρώσαμε τις υποδομές αποχέτευσης στην Δ.Ε. Ναυπλίου και στα Δ.Δ. Αγ. Τριάδας και Δρεπάνου.

Η διασφάλιση των παραμέτρων υγιεινής του πόσιμου νερού ήταν μία από τις βασικές-αρχικές μας φροντίδες. Οι συνεχείς έλεγχοι ποιότητας νερού και λυμάτων βοηθάνε-εξασφαλίζουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Ποια έργα έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν εντός του 2016;

Αρχικά, έχει προγραμματισθεί η ολοκλήρωση ένταξης των νέων δικτύων ύδρευσης Ναυπλίου και των έργων αποχέτευσης στα Δ.Δ. που είναι υπό κατασκευή.

Επιπλέον, έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ το έργο επέκτασης του συστήματος ΤΕ/ΤΧ στις υπόλοιπες περιοχές της Δ.Ε.Υ.Α.Ν, καθώς και τα έργα υδροδότησης περιοχών Δ.Ε. Μιδέας (Αραχναίο κ.λπ.).

kostouros1

*(Επισυνάπτεται απόσπασμα του Ε.Σ. σχετικό με τα παραπάνω)

ΣΕΛ. 159 ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

13 Συμπεράσματα Εφαρμογής Επιχειρησιακού Σχεδίου Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι κεντρικές Δράσεις αφορούν σε : 1. Επέκταση υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, με την «ωρίμανση» μελετών για ένταξη έργων σε συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 2. Έργα εξασφάλισης υδάτινων πόρων, για την επάρκεια υδροδότησης όλων των Δ.Ε. 3. Δράσεις εξασφάλισης της ποιότητας του παρεχόμενου νερού 4. Περιορισμό του ατιμολόγητου νερού με a. Αύξηση των τιμολογουμένων ποσοτήτων i. Αντικατάσταση υδρομέτρων με νέα σύγχρονης τεχνολογίας ii. Αξιόπιστη καταμέτρηση iii. Εισπραξιμότητα b. Περιορισμό των διαρροών στα δίκτυα 5. Μείωση των δαπανών ενέργειας με a. Έλεγχο απόδοσης των αντλητικών συγκροτημάτων b. Εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους 6. Υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης και οργάνωσης με a. Επέκταση του υφισταμένου ΤΕ/ΤΧ, σε νέες περιοχές και μονάδες λειτουργίας b. Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικών παρακολούθησης οικονομικών, εμπορικών και τεχνικών διαδικασιών της Επιχείρησης 7. Ενίσχυση της σχέσης της Επιχείρησης με τον πελάτη / καταναλωτή 8. Αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου των εργαζομένων Με την υλοποίηση των Δράσεων, όπως έχουν καταγραφεί και αναλυθεί: 1. Η Επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτήσει τις προτεινόμενες Δράσεις και να παρουσιάσει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα. 2. Το επίπεδο παροχής υπηρεσιών αναβαθμίζεται. 3. Εξασφαλίζεται η περιβαλλοντική αειφορία. Το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο της επόμενης 3-ετίας, 2016 – 2019, αποτελεί το μέσον για την επίτευξη των στόχων του Δήμου στα πλαίσια της αποστολής της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.