Ν. Φακουρέλης: Η ΔΕΥΑΗ είναι ιδιοκτησία των Δημοτών του Ηρακλείου

28 July 2017

Συνέντευξη στην aftodioikisi.gr παραχώρησε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλειου Νικόλαος Φακουρέλης. Μεταξύ άλλων μίλησε για τους στόχους που έχει θέσει, για τα έργα που βελτιώνουν τη ζωή των κατοίκων αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΔΕΥΑΗ σχετικά με την υδροδότηση της πόλης και την είσπραξη των εσόδων.

 

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης:

 

Κύριε Φακουρέλη ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει ως πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηρακλείου;

 

Βασική μας αρχή ήταν και είναι ότι το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο θα πρέπει να φτάνει απρόσκοπτα, στην σωστή ποιότητα και με χαμηλό κόστος στους δημότες μας. Και όπως γνωρίζετε το Ηράκλειο αντιμετωπίζει επί δεκαετίες , αφενός την έλλειψη επαρκών υδατικών πόρων με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εξασφαλισμένη σταθερή ροή νερού όλο το 24ώρο και οι δημότες μας να καταφεύγουν αναγκαστικά στην χρήση δεξαμενών και αφετέρου τα δίκτυα της ύδρευσης του Ηρακλείου σε μεγάλο ποσοστό (50%) είναι παλαιά και χρήζουν εκσυγχρονισμού. Ήταν συνεπώς λογικό πρωταρχικός και κύριος στόχος να  είναι η διαρκής παροχή ποιοτικού και πόσιμου νερού στους συμπολίτες μας μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που θα αξιοποιεί όλες τις δυνατές μεθόδους και επιλογές και θα συνάδουν με το θεσμοθετημένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.

 

Όταν ωστόσο το 2014 κληθήκαμε να αναλάβουμε τα καθήκοντά μας αντιμετωπίσαμε μια δύσκολη πραγματικότητα. Η επιχείρηση ήταν βάναυσα τραυματισμένη από τις περιστολές των μνημονίων. Η κρατική χρηματοδότηση είχε διακοπεί εδώ και χρόνια. Το προσωπικό είχε αποδεκατισθεί. Φανταστείτε ότι σε σχέση με το έτος 2000 υπηρετούσε πλέον ο μισός αριθμός ατόμων με μέσο όρο ηλικίας άνω των 55 ετών και με γεωγραφική αρμοδιότητα πολύ μεγαλύτερη λόγω του Καλλικράτη. Ταυτόχρονα τα χρέη απέναντι σε ιδιώτες και τράπεζες ήταν στα ύψη. Αμέσως πέσαμε στην δουλειά και με τον ζήλο του προσωπικού μας κατορθώσαμε όχι μόνο να βγούμε από την εντατική αλλά να είμαστε σε θέση ανάκαμψης και σε πορεία ανάπτυξης, ώστε βάσιμα να προσδοκούμε πλέον την υλοποίηση του αρχικού προγραμματισμού μας.  Και θέλω να σας επισημάνω ότι στην τριετία αυτή μόνοι σύμμαχοι μας ήταν αφενός το προσωπικό μας, το οποίο παρά τις μνημονιακές μειώσεις, συνέχισε να εργάζεται με ζήλο πέραν κάθε προσδοκίας αφετέρου οι δημότες μας, η πλειοψηφία των οποίων είναι συνεπής στην εξόφληση των λογαριασμών και αρωγός στο έργο μας.

 

Ποιες είναι οι δράσεις της ΔΕΥΑ Ηρακλείου που έχουν βελτιώσει τη ζωή των κατοίκων;

 

Σε επίπεδο καθημερινότητας του Δημότη καθημερινά συντελούμε και περισσότερα βήματα. Αμέσως, λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας φροντίσαμε για τον εκτεταμένο καθαρισμό των δεξαμενών και το δικτύου μας, ώστε το νερό μας να είναι ποιοτικό και ασφαλές. Παροπλίσαμε γεωτρήσεις που ήταν προβληματικές ως προς την ποιότητα του νερού και τις αντικαταστήσαμε με άλλες. Αναδιοργανώσαμε τις βάρδιες και την διάταξη του προσωπικού, ώστε να ανταποκρινόμαστε ταχύτερα στις βλάβες. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το 2015 αντιμετωπίσαμε συνολικά 3.242 βλάβες δηλ. αναλογικά 12 βλάβες ανά ημέρα. Επίσης έχουμε ξεκινήσει εκτεταμένο πρόγραμμα αντικατάστασης των υδρομέτρων παλαιού τύπου, ώστε  να εξαλείψουμε τυχόν εσφαλμένες τιμολογήσεις. Ολοκληρώνουμε έργο που αφορά στην αναβάθμιση της τριτοβάθμιας επεξεργασίας για παραγωγή ενέργειας από το παραγόμενο βιοαέριο και την χρήση ειδικών φίλτρων απόσμησης. Αυτό θα λύσει ένα μακροχρόνιο και πολύ δύσκολο πρόβλημα όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής αλλά και ολόκληρου του Ηρακλείου.

 

Σημειώνεται ότι μεγάλο ποσοστό της εκροής της τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων διοχετεύεται σε δίκτυα άρδευσης σε καλλιεργούμενες εκτάσεις της ενδοχώρας του δήμου μας και διαρκώς μελετώνται και κατασκευάζονται νέα δίκτυα. Στόχος μας μακροπρόθεσμος είναι να μην μείνει καμία ποσότητα της εκροής ανεκμετάλλευτη και να υποστηριχτεί  η αγροτική ανάπτυξη της περιοχής μας και όχι μόνο.

 

Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε τώρα σε σχέση με την υδροδότηση;

 

Στο Ηράκλειο είχαν επενδυθεί αρκετές ελπίδες στο μεγάλο έργο του Φράγματος του Αποσελέμη, αφού άλλωστε μετά την περυσινή λειτουργία του, πολλά προβλήματα στην υδροδότηση  κάποιων περιοχών αμβλύνθηκαν μερικώς, υπήρχε συνεχή ροή στα δίκτυα και σταμάτησαν να λειτουργούν κάποιες γεωτρήσεις.

 

Βέβαια η απόδοση του φράγματος εξαιτίας τόσο των ελλειμματικών περυσινών βροχοπτώσεων όσο και του τελευταίου χειμώνα βαίνει μειούμενη με αποτέλεσμα ο ΟΑΚ, ο διαχειριστής του φράγματος,  σήμερα να μην είναι σε θέση να τροφοδοτήσει την πόλη μας με τις συμφωνημένες ποσότητες, φέτος τροφοδοτούμαστε  μόνο με 300 m3/h σε σύγκριση με τα 700 αλλά και τα 1100 m3/h  της περσυνής περιόδου. Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αφενός προβαίνουμε σε άμεσες ενέργειες αλλά και στην υλοποίηση ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Σε επίπεδο άμεσων ενεργειών ήδη στον εκτελούμενο προϋπολογισμό του 2017 εντάχθηκε η ανόρυξη 5 νέων γεωτρήσεων για τις οποίες ήδη έχουμε εξασφαλίσει τους  χώρους και βρισκόμαστε στην φάση της αδειοδότησης. Επίσης, μελετάμε  την κατασκευή αγωγού για την σύνδεση  της πηγής ‘’Αλμυρός’’ με το δίκτυο της Τυλίσου, ώστε να έχομε την δυνατότητα να αξιοποιήσουμε  τα ‘’γλυκά’’ νερά της πηγής περί τις 80 ημέρες ανά έτος την χειμερινή περίοδο,  με ταυτόχρονη παύση των αντλήσεων και ως εκ τούτου ανάκαμψη των γεωτρήσεων. Έχουμε σε εξέλιξη ανοικτό διαγωνισμό ύψους 380.000,00€ για την προμήθεια περί των 7500 νέων υδρομέτρων που θα αντικαταστήσουν ισόποσο αριθμό για να μειωθούν οι διαρροές και το ποσοστό του μη τιμολογούμενου νερού και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα αντικατάστασης. Σε επίπεδο μεσομακροπρόθεσμο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2017 επίσης, έχει ενταχθεί η εκπόνηση της μελέτης της υδρομαστευτικής στοάς η οποία το επόμενο διάστημα δρομολογείται για να ανατεθεί και αναμένουμε και τα αποτελέσματα συγκριτικών αξιολογήσεων διαφόρων προτάσεων που αφορούν στην αξιοποίηση των υφάλμυρων νερών της λεκάνης του Αλμυρού Ποταμού.

 

Ποια άλλα έργα έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα;

 

Μέχρι πρότινος που τα οικονομικά της ΔΕΥΑΗ δεν το επέτρεπαν, δεν ήταν εφικτή η ενεργοποίηση των ίδιων εσόδων. Από το Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί έργα ύδρευσης αποχέτευσης δαπάνης περίπου 1 εκατ. € Από φέτος που τα οικονομικά μας είναι ασφαλέστερα στο Τεχνικό Πρόγραμμα καθώς επίσης και στον προϋπολογισμό του 2017 υπάρχουν για πρώτη φορά στα τελευταία 15 χρόνια προβλέψεις που σχετίζονται με την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της πόλης μας.

 

Τα προβλήματα και την ανάγκη χρηματοδότησης διέγνωσε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός και δεσμεύτηκε προσωπικά για την υποστήριξη του Ηρακλείου μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, κ.λ.π,  της τάξεως των 25.000.000 ευρώ ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το μείζον πρόβλημα αποτελεσματικά και οριστικά. Είναι γεγονός τα πρώτα 2.000.000,00 € που θα δώσουν μεγάλη ανάσα σε υποβαθμισμένες και ξεχασμένες για χρόνια περιοχές του Ηρακλείου, όπου τα δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης είναι όλα σαθρά και απηρχαιωμένα.

 

Από πλευρά μας  έχουμε ήδη υποβάλει ήδη 4 προτάσεις για χρηματοδότηση στο Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη και στο ΠΕΠ Κρήτης  συνολικού προϋπολογισμού 7.530.000,00 € που αφορούν σε  εκσυγχρονισμό αντικαταστάσεις & επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης σε διάφορα σημεία της πόλης μας.  Όλες οι προτάσεις είναι 100% ώριμες και  είμαστε σε αναμονή για την έκδοση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Παράλληλα με τα προαναφερόμενα που αφορούν στην ύδρευση την άρδευση και τα αντιπλημμυρικά υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν σύντομα η αναβάθμιση το βιολογικού καθαρισμού συνολικής δημόσιας δαπάνης άνω των 4.000.000€, η μονάδα βιολογικού καθαρισμού στον Άγιο Σύλλα καθώς και το νέο σύγχρονο διυλιστήριο Σκαλανίου.

 

Υπάρχουν προβλήματα ως προς την είσπραξη των εσόδων;

 

Σε μεγάλο βαθμό η πλειοψηφία των συμπολιτών μας, παρά την οικονομική κρίση, ανταποκρίνεται. Δεν παύει όμως να έχουμε και συστηματικούς κακοπληρωτές. Π.χ. σε ορισμένους μικρούς οικισμούς συγχωνευθέντων Δήμων με τον Καλλικράτη οι κάτοικοι είχαν γαλουχηθεί με την νοοτροπία του απλήρωτου λογαριασμού ενώ ακόμα και στο κέντρο της πόλης, ιδιώτες ή επαγγελματίες, που αποδεδειγμένα είχαν την δυνατότητα, εντελώς κακοπροαίρετα απέφευγαν την πληρωμή των λογαριασμών τους. Σε αυτά όμως βάζουμε τέλος. Πλέον και ιδίως για τους κακοπροαίρετους οφειλέτες προχωρούμε σε άμεση διαδικασία αφαίρεσης υδρομέτρου και βεβαίωση των οφειλών μέσω της Δ.Ο.Υ. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε τέτοια φαινόμενα, όταν ακόμα και συνδημότες μας με χαμηλό εισόδημα, φροντίζουν για την έγκαιρη πληρωμή των λογαριασμών τους.

 

Παράλληλα και για διευκόλυνση  των δημοτών μας αυξήσαμε τα σημεία εξόφλησης των λογαριασμών και εισαγάγαμε ηλεκτρονικές διαδικασίες πληρωμής.

 

Σημειώνεται ότι σε θέματα τιμολογίου δεν σημειώθηκε καμία αύξηση αλλά αντίθετα θεσπίσαμε ρυθμίσεις οφειλών και ειδικό τιμολόγιο για απόρους με σχεδόν δωρεάν παροχή της βασικής κατανάλωσης .

 

Παρά την γενική δύσκολη οικονομική συγκυρία η ΔΕΥΑΗ έχει επιτύχει  απομείωση των υποχρεώσεων της σε διάφορους πιστωτές κατά 5.164 εκ. για το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως σήμερα.

 

Τέλος, θα ήθελα την γνώμη σας σχετικά με την προοπτική ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης.

 

Μια τέτοια απόπειρα είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη σε αποτυχία. Το νερό είναι το πλέον πολύτιμο αγαθό για την ανθρώπινη ζωή. Η παροχή τους στους πολίτες σε τιμές ανταποδοτικές αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση της πολιτείας και δεν μπορεί να συναρτάται με όρους κερδοσκοπίας. Ζώντας εκ του σύνεγγυς την πολύπλοκη αυτή διαδικασία άντλησης από τα έγκατα της γης μέχρι την διανομή του στις βρύσες κάθε κατοικίας πιστεύω ακράδαντα ότι εμπορικές λογικές και αξιολογήσεις δεν έχουν απολύτως κανένα περιθώριο στο εγχείρημα αυτό. Κλείνοντας επιτρέψτε μου να  σας ευχαριστήσω  και να δηλώσω ότι από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την Διοίκηση προσπαθούμε να φέρουμε την επιχείρηση κοντά στους πολίτες, γιατί η ΔΕΥΑΗ είναι ιδιοκτησία των Δημοτών του Ηρακλείου, αυτούς υπηρετεί και αυτούς οφείλει να αφουγκράζεται.

 

fakourelis

κ. Νικόλαος Φακουρέλης, πρόεδρος ΔΕΥΑ Ηρακλείου