ΔΕΛΤΑ
Τηλέφωνο: 2313-301920, -5, -6, -7
Email: deya.dimoy.delta@gmail.com
ΔΡΑΜΑΣ
Τηλέφωνο: 25210-38260, -31118, -37441
Email: deyad1@otenet.gr
ΔΥΜΑΙΩΝ
Τηλέφωνο: 26933/60136, 26930/60155
Email: proedrosdeyad@1321.syzefxis.gov.gr