ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 23273-50140
Email: deyakerk@otenet.gr