ΣΕΛΙΝΟΥ
Τηλέφωνο: 28230-42290
Email: geotats@otenet.gr
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 23273-50140 & 23273-25750
Email: deyakerk@otenet.gr