Η Ελεγκτική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Η Ελεγκτική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α
1. Σωτήριος Σακκάς, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων Πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής
2. Εμμανουήλ Καραβελάκης, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής
3. Αντώνιος Κωστάλας, Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Λαυρεωτικής Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής