Προφίλ

Σήμερα, η ΕΔΕΥΑ εκπροσωπεί 118 ΔΕΥΑ σε σύνολο 130 περίπου ΔΕΥΑ που λειτουργούν στη χώρα μας και καλύπτουν με τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους (ύδρευση - αποχέτευση - επεξεργασία λυμάτων) 5.222.077 κατοίκους.

Η Ενωση των ΔΕΥΑ στηρίζει τις ΔΕΥΑ και ιδίως τις νέες ΔΕΥΑ και συνέβαλε στην οργάνωσή τους διαχέοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία από τις παλιές ΔΕΥΑ.

Το 1993 η ΕΔΕΥΑ έγινε μέλος της EUREAU (Εuropean Union of National Associations of Water Suppliers) εκπροσωπώντας τον τομέα ύδρευσης - αποχέτευσης της χώρας μας στα ευρωπαϊκά fora.

Η EUREAU που ιδρύθηκε το 1975 έχει ως μέλη τις επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης από όλα τα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε. και μεριμνά για τα κοινά συμφέροντά τους.

Η ΕΔΕΥΑ συμμετέχει ενεργά στην EUREAU με στελέχη της και στελέχη των ΔΕΥΑ αντλώντας πληροφόρηση και δίνοντας ασφαλή και αξιόπιστα στοιχεία για την κατάσταση του τομέα ύδρευσης-αποχέτευσης της χώρας μας.

Η ΕΔΕΥΑ με τη δυναμική παρουσία της στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και του τομέα ύδρευσης-αποχέτευσης κατάφερε να καταξιωθεί και αποτελεί συνομιλητή της Πολιτείας σε ζητήματα μείζονος σημασίας όπως είναι η διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας μας. Ωστόσο, δεν έχει αναγνωρισθεί ακόμα επίσημα από την Πολιτεία παρά τις προσπάθειες των Δ.Σ. της Ενωσης.

Η ΕΔΕΥΑ στηρίζει και συμβάλλει στην οργάνωση των ΔΕΥΑ, διαχέοντας εμπειρία και τεχνογνωσία.