banner-magnitoskopimeni-gs-2019

ananlusi-nerou banner

Ανακοινώσεις (241)

29 May 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Η Οικονομική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. διοργανώνει περιφερειακή συνάντηση των Δ.Ε.Υ.Α. της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη, σε αίθουσα του Ξενοδοχείου "Natassa" (1o χλμ. Οδού Ξάνθης - Καβάλας) την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 και ώρα 10.00.

Θέματα της συνεδρίασης :

 1. Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα των Δ.Ε.Υ.Α.
 2. Προβλήματα των Δ.Ε.Υ.Α. της Αν. Μακεδονίας - Θράκης.
24 April 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Eκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης το υπαριθμ. πρωτ. 13096/Α.Πλ./1560 έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι η ίδια συμμετοχή των Δ.Ε.Υ.Α. στα συγχρηματοδοτούμενα έργα τους είναι 3,25%.Η ίδια αυτή συμμετοχή ισχύει για τις πληρωμές που πιστοποιήθηκαν ή θα πιστοποιηθούν από το Μάιο του 2010 μέχρι τις 31/12/2013.

Ωστόσο, για τις ΔΕΥΑ του Στόχου 2 (Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, Νήσων Αιγαίου, Κρήτης) που έχουν έργα ενταγμένα στα ΠΕΠ δεν ισχύει η μειωμένη συμμετοχή 3,25% σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό, στις 4/4/2012 ο Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ κ. Μαρινάκης και ο κ. Παφίλης, Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κοζάνης συναντήθηκαν με την Ειδική Γραμματέα ΕΣΠΑ κ. Ζεμπιλιάδου και συμφωνήθηκε, αφού καταγραφούν τα προαναφερθέντα έργα, να μεταφερθούν στο τομεακό ΕΠΠΕΡΑΑ στο οποίο η ίδια συμμετοχή είναι 3,25%.

Μετά την καταγραφή των έργων, τα στοιχεία παραδόθηκαν στις 10/4 στην κ. Ζεμπιλιάδου από την κ. Βαρδάκου, σύμβουλο της Ενωσης.

pdf Επισυναπτόμενο αρχείο (207 KB)

18 April 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Εκδόθηκε ο ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α') στο αρ. 242 παρ. 3 του οποίου περιλαμβάνεται διάταξη για τη χρηματοδότηση του ΦΠΑ των έργων των ΔΕΥΑ.

Ειδικότερα για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που εκτελούν οι ΔΕΥΑ μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό που χορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και το ποσό του μη επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση ΦΠΑ.

18 April 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Εκδόθηκε ο ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85) "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" σε άρθρο (αρ. 10) του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις Δ.Ε.Υ.Α. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα συντονισμένων και επίμονων προσπαθειών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (σε συνεργασία και με την ΚΕΔΕ).

pdf Επισυναπτόμενο αρχείο (480 KB)

10 April 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Με την οργανωτική πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας για το μέλλον των Δ.Ε.Υ.Α. και με τη φροντίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Μινώα Πεδιάδας πραγματοποιήθηκε (στα πλαίσια του Συνεδρίου της IWA για την επαναχρησιμοποίηση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο από 28-30 Μαρτίου) στις 29/3/2012 συνάντηση των Δ.Ε.Υ.Α. της Κρήτης με θέμα την υφιστάμενη κατάσταση στο χώρο των Δ.Ε.Υ.Α. και τις προοπτικές των Δ.Ε.Υ.Α. Στην συνάντηση συμμετείχαν στελέχη από όλες σχεδόν τις Δ.Ε.Υ.Α. της Κρήτης κι έγινε εκτενής αναφορά στα προβλήματα των Δ.Ε.Υ.Α., ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη». Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Καλογεράκης αναφέρθηκε στη χρησιμότητα και αναγκαιότητα των Δ.Ε.Υ.Α. και τις χαρακτήρισε ένα πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι σήμερα οι Δ.Ε.Υ.Α. αντιμετωπίζουν σοβαρά προβήματα γραφειοκρατίας (έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο), ελλείψεων προσωπικού και πολύπλοκου θεσμικού πλαισίου που εμποδίζουν την εύρυθμη και ευέλικτη λειτουργία τους.

03 April 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Η διεύθυνση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. αλλάζει. Η νέα διεύθυνση είναι : Πατρόκλου 15, Τ.Κ. 41222, Λάρισα. Λόγω τεχνικών προβλημάτων, τα γραφεία της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. δεν θα λειτουργήσουν από την Τετάρτη 4 Απριλίου μέχρι και την Παρασκευή 6 Απριλίου. Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να καλείτε στο τηλ.: 6949473562.

21 March 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Η 22α Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον Ο.Η.Ε. να γιορτάζεται κάθε χρόνο ως η Παγκόσμια Ημέρα του Νερού.

Με αφορμή τον εορτασμό αυτό, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. επισημαίνει και υπενθυμίζει ότι στη χώρα μας και στα αστικά κέντρα πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) έχουν αναλάβει από το 1980 μέχρι σήμερα την ύδρευση, την αποχέτευση και την επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων.

Στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 ο τομέας ύδρευσης,αποχέτευσης (και ιδιαίτερα ο τομέας αποχέτευσης) στη χώρα μας παρουσίαζε σημαντική υστέρηση σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαїκές χώρες. Οι υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης παρέχονταν από τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, με όλα τα προβλήματα που συνεπάγονταν η κατάσταση αυτή (μεγάλη γραφειοκρατία, έλλειψη ευελιξίας, έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και της απαραίτητης τεχνογνωσίας, περιορισμένοι πόροι που με δυσκολία αξιοποιούνταν κ.α.). Η κατάσταση αυτή που είχε σημαντικές κοινωνικές και, κυρίως, περιβαλλοντικές επιπτώσεις κι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία οδήγησε την Πολιτεία στην παροχή κινήτρων στους Δήμους ώστε να ιδρύσουν αυτοτελείς και ευέλικτες δημοτικές επιχειρήσεις, τις Δ.Ε.Υ.Α. με αποκλειστικό αντικείμενο την ύδρευση και αποχέτευση της περιοχής αρμοδιότητας τους. Η παροχή αυτών των κινήτρων δόθηκε μέσω του ν. 1069/80 που αποτελεί μέχρι σήμερα το βασικό θεσμικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α. και ο οποίος παρά τα μειονεκτήματά του που κατά καιρούς επισημάνθηκαν από τις Δ.Ε.Υ.Α. και την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. λειτούργησε ικανοποιητικά ως το βασικό εργαλείο βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του τομέα ύδρευσης - αποχέτευσης.

07 March 2012 Κατηγορία Ανακοινώσεις

Η IWA (International Water Association), η Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, το Τ.Ε.Ι. Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνουν Περιφερειακό Συνέδριο με θέμα "Υπερ-Επεξεργασία και Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αποβλήτων". Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο από 28-30 Μαρτίου.

Θεματικές Ενότητες Συνεδρίου

 • Νομοθεσία σχετική με την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση νερού.
 • Ιστορία της επαναχρησιμοποίησης νερού.
 • Υπερ-επεξεργασία λυμάτων: μεμβράνες και άλλες φυσικές μέθοδοι.
 • Υπερ-επεξεργασία λυμάτων: χημικοί μέθοδοι.
 • Απολύμανση.
 • Παθογόνοι μικροοργανισμοί στην τελική εκροή.
 • Ρυπαντές στην τελική εκροή.
 • Παθογόνοι μικροοργανισμοί: ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση.
 • Αναγέννηση παθογόνων μικροοργανισμών μετά την απολύμανση.
 • Θέματα και κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.
 • Κοινωνική προσέγγιση απέναντι στην επαναχρησιμοποίηση του νερού.
 • Επίδραση της επαναχρησιμοποίησης νερού σε εδάφη και καλλιέργειες.
 • Η επαναχρησιμοποίηση νερού ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των υδατικών πόρων.
 • Οικονομικά μεγέθη, σχετικά με την υπερ-επεξεργασία των λυμάτων.
 • Οικονομικά μεγέθη, σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση νερού.
 • Επαναχρησιμοποίηση νερού σε μη γεωργικές δραστηριότητες.
 • Επαναχρησιμοποίηση των μη αστικών λυμάτων.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός συστήματος επαναχρησιμοποίησης νερού.
 • Παραδείγματα εφαρμογών επαναχρησιμοποίησης νερού: ευκαιρίες, προβλήματα και λύσεις.