Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προσλήψεις 28 ατόμων στη ΔΕΥΑ Χανίων

29 November 2019
Προσλήψεις 28 ατόμων στη ΔΕΥΑ Χανίων

Η ΔΕΥΑ Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

 

 

 

 

Ειδικότητες:

ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής

 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων 

ΔΕ Διοικητικών 

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών – Θερμοϋδραυλικών

ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων 

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 

ΔΕ Τεχνιτών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Εκσκαφέας –Φορτωτής)

ΔΕ Χειριστών ΜηχανημάτωνΈργων(Μ.Ε.Αποφρακτικό)

ΔΕ Οδηγών Φορτηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

ΥΕ Εργατών (συντήρηση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ