Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 5 ατόμων στη ΔΕΥΑ Δίου-Ολύμπου

24 July 2020
ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 5 ατόμων στη ΔΕΥΑ Δίου-Ολύμπου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 5 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου, που εδρεύει στη Λεπτοκαρυά Πιερίας.

Ειδικότητες: ΔΕ Διοικητικών Λογιστών, ΔΕ Καταμετρητών-Υδρομετρητών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά,

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης Αποχέτευσης Δίου Ολύμπου, Περιοχή Διοδίων Λεπτοκαρυάς, Τ.Κ. 60063 Λεπτοκαρυά Πιερίας, απευθύνοντάς την στο τμήμα πρωτοκόλλου υπόψη κας Καραλιά Αλεξίας (τηλ. επικοινωνίας: 2352021020).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ