Υπολογισμός Υδατικού Ισοζυγίου και Δεικτών Απόδοσης

Κάντε κλίκ εδώ για την διάθεση λογισμικού Υπολογισμού Υδατικού Ισοζυγίου και Δεικτών Απόδοσης
από τον Ε.Υ.Σ. (Ελληνικό Υδατικό Σύνδεσμο)