Η Εκτελεστική Επιτροπής της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Η Εκτελεστική Επιτροπής της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
1. Γιώργης Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης & Πρόεδρος Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής
2. Απόστολος Καλογιάννης, Δήμαρχος Λαρισαίων & Αντιπρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. – Αρμόδιος για Διοικητικά και Οικονομικά θέματα Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής
3. Αστέριος Μπουσνάκης, Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης & Αντιπρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. - Αρμόδιος για Τεχνικά Θέματα Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής
4. Αλέξανδρος Πνευματικός, Δήμαρχος Κορινθίων & Μέλος Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής
5. Νικόλαος Σταυρογιάννης, Δήμαρχος Λαμίας & Μέλος Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής