Η Ελεγκτική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Η Ελεγκτική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α
1. Εμμανουήλ Καραβελάκης, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου Πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής
2. Αντώνιος Κωστάλας, Μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Λαυρεωτικής Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής