Η Ελεγκτική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ελεγκτική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α 2019 - 2023
1. Δημήτριος Καλογερόπουλος, Δήμαρχος Αιγιαλείας ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Ανδρέας Παπανικήτας, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας ΜΕΛΟΣ
3. Σπυρίδων Σταματάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα ΜΕΛΟΣ