Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Αθήνα, 6/7/2017)

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017 15:19

Η Οικονομική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα συνεδριάσει την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017, στην Αθήνα, στα γραφεία της ΚΕΔΕ.

Θέματα της συνεδρίασης :

1. Απολογισμός της 28ης Τακτικής Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
2. Eνημέρωση για τις τρέχουσες δραστηριότητες της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
3. Τιμολόγηση-κοστολόγηση των υπηρεσιών ύδατος με βάση την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «'Εγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος - Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του») - Προγραμματισμός της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβοήθηση των Δ.Ε.Υ.Α.
4. Διάφορα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store