Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Αθήνα, 22/9/2017)

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 10:44

Η Οικονομική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα συνεδριάσει την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017, στην Αθήνα, στα γραφεία της ΚΕΔΕ.

Θέματα της συνεδρίασης :

1. Ενημέρωση για τις τρέχουσες δραστηριότητες της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
2. Τιμολόγηση-κοστολόγηση των υπηρεσιών ύδατος με βάση την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος - Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του») - Προγραμματισμός της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβοήθηση των Δ.Ε.Υ.Α.
3. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Δ.Ε.Υ.Α. (ν. 4483/2017)
4. Διάφορα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store