Τρίτη, 06 Μαρτίου 2018 13:39

Η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που εκπροσωπεί 117 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει ότι πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο (Δ1(δ)/Γ.Π.οικ16518)

που αφορά στην παρακολούθηση της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με την οποία στηρίζει θεσμικά τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. από όλους τους υπεύθυνους ύδρευσης (Δήμοι, Δ.Ε.Υ.Α., Ε.ΥΔ.Α.Π., Ε.Υ.Α.Θ. κλπ). Συγκεκριμένα το Υπουργείο Υγείας προτείνει τη συμμετοχή των φορέων ύδρευσης της χώρας στο Σύστημα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα άμεσης και συνολικής εικόνας της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης όλης της χώρας και η παροχή των απαιτούμενων στοιχείων ποιότητας προς την Ε.Ε. από το Υπουργείο Υγείας να γίνεται ολοκληρωμένα και χωρίς καθυστερήσεις.
Τo Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης που ανέπτυξε η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με ίδιους πόρους αποτελεί μια πολλή σημαντική πρωτοβουλία της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με πρωτοποριακό χαρακτήρα ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Πληροφοριακό Σύστημα θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού σε ένα online σύστημα όπου τα δεδομένα θα καταχωρούνται από διαπιστευμένους χρήστες των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας. Πρόκειται δηλαδή για ένα δυναμικό εργαλείο συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης τόσο για τους πολίτες όσο και για την Κεντρική Διοίκηση.
Οι φορείς ύδρευσης έχουν πλέον τη δυνατότητα καταγραφής των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων πόσιμου νερού σε κεντρικό επίπεδο. Για κάθε δειγματοληψία τηρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία μέτρησης (χωροταξικός προσδιορισμός, χρονολογικά στοιχεία δειγματοληψίας και καταχώρισης, εργαστήριο στο οποίο διεξήχθη η ανάλυση, μέθοδος μέτρησης παραμέτρου, τιμές και επιτρεπτά όρια, στοιχεία αβεβαιότητος και μεταβλητότητας της μέτρησης κ.α.).
Μέσω του Συστήματος παρέχεται ακόμη η δυνατότητα καταγραφής των Ζωνών Παροχής Νερού, των Πηγών Παροχής Νερού, των Σημείων Δειγματοληψίας και των Εργαστηρίων (δημόσιων ή ιδιωτικών) που μπορούν να πραγματοποιούν αναλύσεις πόσιμου νερού. Αυτή την στιγμή συμμετέχουν στο Σύστημα 90 Δ.Ε.Υ.Α. σε σύνολο 127 που λειτουργούν σήμερα στη χώρα.
Σε εκδηλώσεις που πραγματοποίησε η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και η OTS, ανάδοχος εταιρεία, σε Αθήνα, στις 23/01, και Θεσσαλονίκη, στις 15/02, για την παρουσίαση του Πληροφοριακού Συστήματος συμμετείχαν στελέχη του Υπουργείου Υγείας, της Ε.ΥΔ.Α.Π., της Ε.Υ.Α.Θ. και της Κ.Ε.Δ.Ε. Στόχος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. είναι η καθολική αποδοχή του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και η συμμετοχή της Ε.ΥΔ.Α.Π., της Ε.Υ.Α.Θ. και των Δήμων που δεν διαθέτουν Δ.Ε.Υ.Α. σε αυτό συμβάλλοντας στην καλύτερη διαχείριση της ποιότητας νερού στη χώρα μας, καθώς και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων εκεί όπου ανακύπτουν.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store