Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Αθήνα, 6/7/2018)

Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2018 13:20

Η Οικονομική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα συνεδριάσει την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018 στην Αθήνα, στα γραφεία της ΚΕΔΕ (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8) με ώρα έναρξης 10.15.

Θέματα της συνεδρίασης:

1. Aπολογισμός της 29ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
2. Οργάνωση της Οικονομικής Επιτροπής μετά την αποχώρηση μελών της λόγω συνταξιοδότησης
3. Ενημέρωση για τις τρέχουσες δραστηριότητες της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
4. Τιμολόγηση-κοστολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης - Υφιστάμενη κατάσταση - Ενέργειες της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβοήθηση των Δ.Ε.Υ.Α.
5. Χρήση γεωτρήσεων
6. Επικαιροποίηση Πρότυπου Οργανισμού Ο.Ε.Υ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
7. Διάφορα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store