Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Ηράκλειο, 5/10/2018)

Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2018 13:16

Η Οικονομική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα συνεδριάσει την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018, στο Ηράκλειο, στο κτήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Η. με ώρα έναρξης 10.15.

Θέματα της συνεδρίασης:

1. Ενημέρωση για τις τρέχουσες δραστηριότητες της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
2. Μελέτη κόστους οφέλους-Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης
3. Πρότυποι Κανονισμοί Δ.Ε.Υ.Α.
4. Κοινωνικά τιμολόγια – Διαφορές – Συγκλίσεις
5. Βελτίωση της εικόνας των Δ.Ε.Υ.Α. στην κοινωνία
6. GDPR – Δυνατότητες για ISO
7. Αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Ν. Ελλάδα
8. Διάφορα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store