Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. στο Verde.tec Forum

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019 12:21

Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019, στα πλαίσια του Verde.tec Forum, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. συμμετείχε σε ειδικό workshop που αφορούσε στη διαχείριση των υδατικών πόρων και των αστικών υγρών αποβλήτων.

Στην πρώτη ενότητα του workshop με τίτλο «Διαχείριση υδάτων: Επεξεργασία, αφαλατώσεις και έλεγχοι στο πόσιμο νερό» παρουσιάσθηκε από τον Λευτέρη Σφυρή, στέλεχος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α., το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για την Παρακολούθηση της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενότητα για την ενημέρωση του πολίτη σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού καθώς και τη γενικότερη πληροφόρησή του σε θέματα που αφορούν στο νερό. Η πρωτοβουλία αυτή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα συμβάλλει σε μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στον τομέα του νερού, καθώς η πλατφόρμα, εκτός από τη δημιουργία ενός εναρμονισμένου συστήματος φορέων και επιχειρήσεων ύδρευσης, μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο διαφάνειας, ενημέρωσης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών.

Στην δεύτερη ενότητα του workshop με τίτλο «Διαχείριση λυμάτων και τεχνολογίες ελέγχου αποθηκευτικών δικτύων» παρουσιάσθηκε από τον Αργύρη Παπακωνσταντίνου, Διευθυντή Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α., εισήγηση με τίτλο «Αποκεντρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Μικρών Οικισμών Δήμου Λάρισας».

Σε παράλληλη εκδήλωση με τίτλο «Μικρά υδροηλεκτρικά Έργα: Προκλήσεις και Προοπτικές στη νέα αγορά ενέργειας» χαιρετισμό απηύθυνε ο Δημήτριος Καρασταύρου, Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής και μέλος του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α., αναφέροντας πως η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στον τομέα των μικρών υδροηλεκτρικών, καθώς οι τεχνολογίες των μικρών υδροηλεκτρικών έργων μπορεί να αποτελέσουν μια λύση στο πρόβλημα του υψηλού ενεργειακού κόστους που αντιμετωπίζουν οι Δ.Ε.Υ.Α.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store