Συνεδρίαση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Αθήνα, 19/9/2019)

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019 14:11

Η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα συνεδριάσει την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019, στην Αθήνα, στα γραφεία της ΚΕΔΕ, με ώρα έναρξης 11.00.

Θέματα της συνεδρίασης:

1. Συζήτηση επί τελικών κειμένων για την ολοκλήρωση των εργασιών που αφορά στους Πρότυπους Κανονισμούς Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης, Ομβρίων, Αποχέτευσης και Λειτουργίας Μ.Ε.Λ. (Σαββοργινάκης Δ., Σπύρου Στ., Πελτέκης Κ., Κωστάκης Χρ., Μπώκου Δ., Καχριμάνης Γ.)
2. Υδρόμετρα – Νέες Τεχνολογίες, Πρακτικές Εφαρμογές (Σπύρου Στ., Σαββοργινάκης Δ., Σεϊταρίδης Θ., Σφυρής Ελ.)
3. Αντιπλημμυρική Προστασία - Π.Σ.Ε.Α. (Μπώκου Δ., Καραμάλη Ευθ. Πελτέκης Κ.)
4. Υδατικό Ισοζύγιο – Διοργάνωση workshop (Καραθανάση Ειρ., Μπίμης Χρ., Σφυρής Ελ.)
5. Διάφορα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store