Ηλεκτρική ενέργεια και Δ.Ε.Υ.Α.

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 10:05

Οι Δ.Ε.Υ.Α. χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια στην παραγωγή του νερού, είτε μέσω αντλήσεων του υπόγειου υδροφορέα είτε μέσω της επεξεργασίας των επιφανειακών υδάτων σε διυλιστήριο, στην επεξεργασία των λυμάτων, στη διανομή του νερού και στη μεταφορά (συλλογή ή/και διάθεση) των λυμάτων.

Oι Δ.Ε.Υ.Α. είναι επιχειρήσεις ενεργειακής έντασης που όμως χρεώνονται με τιμές που αντιστοιχούν στις τιμές των οικιακών καταναλωτών, ενώ σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η χρέωση των Δ.Ε.Υ.Α. με βάση βιομηχανικό τιμολόγιο θα οδηγούσε σε εξοικονόμηση της τάξης του 25%.

Το 2019 το κόστος ενέργειας αποτελούσε περίπου το 19% των συνολικών δαπανών των Δ.Ε.Υ.Α. Με την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας από τον Αύγουστο του 2021, και με την ενσωμάτωσή της στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο του 2022, το κόστος ενέργειας των Δ.Ε.Υ.Α. για το 2022 ανήλθε στο επίπεδο του 35-40% του λειτουργικού τους κόστους.

Αυτό εξηγείται εύκολα βλέποντας κάποιος τις δημοσιευμένες τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας από τον Αύγουστο 2021 μέχρι και τον Δεκέμβριο το 2022, όπου προκύπτει στη Χαμηλή Τάση μεσοσταθμικά αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 150% ενώ στην Μέση Τάση προκύπτει μεσοσταθμικά αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 291%.

Μέχρι σήμερα, το πρόσθετο ενεργειακό κόστος που απορρόφησαν οι Δ.Ε.Υ.Α., που είναι ανταποδοτικές επιχειρήσεις, χωρίς να μεταφέρουν την επιβάρυνση στους πολίτες υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν έχουν λάβει καμία επιδότηση από την Πολιτεία, πλην των οριζόντιων επιδοτήσεων που έλαβαν όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι οποίες είναι ανεπαρκείς.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store