Ρύθμιση δανείων Δ.Ε.Υ.Α. από το Τ.Π. & Δ.

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 14:31

1. Στην ιστοσελίδα του Τ.Π. & Δ. έχει γίνει ανάρτηση (www.tpd.gr) που αφορά στην ρύθμιση των δανείων των Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012 (Διατάξεις υποπαραγράφου Γ 5). Η ανάρτηση έχει γίνει στη θεματική ενότητα : "Οι υπηρεσίες μας" - Ρύθμιση θεμάτων αποπληρωμής δανείων ΟΤΑ Α' & Β΄ βαθμού και λοιπών φορέων τους στο Τ.Π. & Δ. (Ν. 4093/2012) (Διατάξεις υποπαραγράφου Γ5)

Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην ιστοσελίδα για την ρύθμιση απαιτείται από την πλευρά της Δ.Ε.Υ.Α.

α) Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. όπου θα αναγράφεται ρητά ο χρόνος επιμήκυνσης και η περίοδος χάριτος.
β) Απόφαση συναίνεσης του αρμόδιου οργάνου του εγγυητή Δήμου (δημοτικού συμβουλίου).
γ) Αίτηση σχετικής ρύθμισης.

Η σχετική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2012.

2. Επίσης, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δίνει τη δυνατότητα στις Δ.Ε.Υ.Α. για ρύθμιση ανεξόφλητων οφειλών τους (από δάνεια που έχουν συνάψει με το Ταμείο) κατά την 01/01/2013. Ειδικότερα προβλέπεται η δυνατότητα άτοκης εξόφλησης εντός 11 μηνών αρχής γενομένης από 31/01/2013. Σχετικά απαιτείται αίτηση για την ρύθμιση και απόφαση συναίνεσης του αρμόδιου οργάνου του εγγυητή Δήμου.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store