Αποφάσεις της 24ης Γενικής Συνέλευσης της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Χίος, 13 Ιουλίου 2012)

Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012 14:51

Πραγματοποιήθηκε στη Χίο (Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο) στις 12 και 13 Ιουλίου 2012 η Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.Στη Γ.Σ. συμμετείχαν 200 σύνεδροι κι εκπρόσωποι από 52 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. που συμπυκνώνουν τα αιτήματα των Δ.Ε.Υ.Α. συνοψίζονται στα εξής:

Η Γ.Σ. ζητά:

- Να προσδιορισθεί κατάλληλα το νομικό πλαίσιο των Δ.Ε.Υ.Α. ώστε να αρθούν όλα τα εμπόδια που προκύπτουν από διατάξεις νόμων, για να έχουν οι Δ.Ε.Υ.Α. την ευχέρεια να προσλαμβάνουν το αναγκαίο για την λειτουργία και το έργο τους προσωπικό.

- Για τον έλεγχο των Δ.Ε.Υ.Α. από το Ελεγκτικό Συνέδριο η ΚΥΑ που θα εκδοθεί σύμφωνα με τον ν. 4071/2012 να ορίζει ότι τα δικαιολογητικά του ελέγχου των Δ.Ε.Υ.Α. θα είναι σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που τίς διέπει.

- Να δοθεί στις Δ.Ε.Υ.Α. προθεσμία μέχρι την λήξη της παρούσας δημοτικής θητείας ώστε να επεκτείνουν τα όριά τους στα όρια των «Καλλικρατικών» Δήμων.

- Τα έργα των Δ.Ε.Υ.Α. των Περιφερειών του Στόχου 2 να μεταφερθούν στο ΕΠΠΕΡΑΑ ώστε η ίδια συμμετοχή των Δ.Ε.Υ.Α. ναι είναι 3,25% όπως ισχύει και για τα έργα των υπόλοιπων Δ.Ε.Υ.Α.

- Να αποσαφηνισθεί το καθεστώς προμηθειών των Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με τις προτάσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

- Να δοθεί στις Δ.Ε.Υ.Α. από τη Δ.Ε.Η. βιομηχανικό τιμολόγιο για τους βιολογικούς καθαρισμούς και τα αντλιοστάσια και μειωμένο αγροτικό τιμολόγιο όπως αυτό των Δήμων για τις εγκαταστάσεις άρδευσης που ανέλαβαν οι Δ.Ε.Υ.Α.

Η Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ζητά:

- Την συνολική αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου των Δ.Ε.Υ.Α. ώστε να προσαρμοσθεί στις σύγχρονες συνθήκες του τομέα ύδρευσης – αποχέτευσης.

- Να αναγνωρισθεί η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως εκπρόσωπος των Δ.Ε.Υ.Α. και σύμβουλος της Πολιτείας σε ζητήματα ύδρευσης – αποχέτευσης.

H Γ.Σ. θεωρεί ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν τους κυρίους διαχειριστές των υδατικών πόρων της χώρας μας με αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα.

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος οι Δ.Ε.Υ.Α. θα πρέπει να λειτουργούν στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να διατηρήσουν τον κοινωφελή τους χαρακτήρα και όλα τα χαρακτηριστικά με τα οποία ο ιδρυτικός τους νόμος τις εξόπλισε (ευελιξία και λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια).

Οι εισηγήσεις της Γ.Σ. έχουν αναρτηθεί στην ενότητα "Δραστηριότητες"-Υποενότητα "Συνέδρια" (Ολοκληρωμένα).

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store