Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 12:34

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ(ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
«Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία και διαχείριση υδατικών συστημάτων που παρουσιάζουν περιβαλλοντικά προβλήματα ή απώλεια βιοποικιλότητας»

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων πράξεων για τη «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία και διαχείριση υδατικών συστημάτων που παρουσιάζουν περιβαλλοντικά προβλήματα ή απώλεια βιοποικιλότητας», στο πλαίσιο του Προγράμματος GR02 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.Π.Ε.Δ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης καλούνται οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης- Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, τα ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, άλλους παρόμοιους Φορείς και Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς που έχουν συσταθεί και λειτουργούν εντός των ελληνικών γεωγραφικών συνόρων προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, όπως και εταιρικά σχήματα με εταίρους του Φορέα Υλοποίησης από τις Δότριες Χώρες, ή/καιΑλλοδαπούς ή/και Ημεδαπούς, να υποβάλλουν προτάσεις-πράξεις για χρηματοδότηση.
Οι επιλέξιμες πράξεις για χρηματοδότηση είναι μελέτες, έρευνες, απογραφές, υποστήριξη και ανάπτυξη μουσειακών συλλογών, ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων κ.λπ. που αυξάνουν τη γνώση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία και διαχείριση υδατικών συστημάτων που παρουσιάζουν περιβαλλοντικά προβλήματα, απώλεια βιοποικιλότητας ή θα επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή.
Όλες οι πράξεις που αυξάνουν τη γνώση και ευαισθητοποίηση και είναι απαραίτητες για να υλοποιηθεί ένα μέτρο που περιλαμβάνεται σε Σχέδιο ή Προσχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής (εφαρμογή της Οδηγίας πλαίσιο για τα Ύδατα), μιας από τις 14 Λεκάνες απορροής Υδάτων της Χώρας, θεωρούνται επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι επίσης οι μελέτες που οδηγούν σε μέτρα διαχείρισης και προστασίας (πρόγραμμα μέτρων) ευαίσθητων υδάτινων σωμάτων, όπως υγροτόπων, λιμνοθαλασσών, δέλτα ποταμών κ.λπ., καθώς και οι μελέτες για την καταγραφή της βιοποικιλότητας υγροτόπων (ηπειρωτικών και κυρίως νησιωτικών) και των απειλών τους.
Η δημιουργία εργαλείων αποθήκευσης και ανάλυσης δεδομένων (π.χ. βάσεις δεδομένων), όπως επίσης και μοντέλα παρακολούθησης των περιοχών μελέτης, είναι επιλέξιμα στα πλαίσια της πράξης, αλλά δεν μπορεί ο προϋπολογισμός τους να ξεπερνά το 30% του συνολικού προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης. Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι επίσης επιλέξιμα στο πλαίσιο του παραπάνω περιορισμού.
Δραστηριότητες προώθησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και δημοσιότητας που σκοπεύουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού είναι επίσης επιλέξιμες στα πλαίσια της πράξης, αλλά το κόστος τους δεν μπορεί αν υπερβαίνει το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης.
Δεν χρηματοδοτούνται μελέτες τεχνικών έργων υποδομής, βάσει του νόμου 3316/05, καθώς και προμήθειες εξοπλισμού (εκτός από εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως αναφέρεται παραπάνω).
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.500.000€ Δημόσια Δαπάνη με Minimum ποσό επιχορήγησης 200.000€ και Maximum ποσό 1.200.000€.
Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια,η επιλεξιμότητα δαπανών και οι λοιποί όροιπεριλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 6η Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 16:00.
Οι αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) ή υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο Διαχειριστή του Προγράμματος, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.), Ευρυτανίας και Ιτέας 2, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα τηs Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ. (http://www.eysped.gr).
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Διαχειριστή Προγράμματος Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ., Τηλέφωνο +30 2131500954, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store