Συγκρότηση Νέων Επιστημονικών Επιτροπών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015 13:04

Όπως ανακοινώθηκε στην 26η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Ρέθυμνο 20-21/11/2014) έληξε η θητεία των επιστημονικών Επιτροπών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους και πρέπει να συγκροτηθούν οι νέες Επιτροπές της Ένωσης (Οικονομική, Τεχνική).

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. αποφάσισε πέραν των υφισταμένων Επιτροπών την συγκρότηση άλλων τριών επιστημονικών Επιτροπών για την υποβοήθηση των Δ.Ε.Υ.Α. δηλ. Επιτροπής για την ποιότητα του πόσιμου νερού, Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου Ε.Σ.Π.Α.(2014-2020) και Επιτροπής Νομικών που θα ασχολείται με τα νομικά ζητήματα που απασχολούν τις Δ.Ε.Υ.Α.. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα επιχειρήσει να συγκροτήσει πέντε (5) επιστημονικές Επιτροπές.

Κατόπιν τούτου, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. καλεί τις ενδιαφερόμενες Δ.Ε.Υ.Α. να αποστείλουν επιστολή με την οποία θα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στελεχών τους στις Επιτροπές της Ένωσης. Η παραπάνω επιστολή θα πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα των ενδιαφερομένων (στο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα, οι τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές, η γνώση ξένων γλωσσών, η θέση και η εμπειρία στη Δ.Ε.Υ.Α.).

Ειδικότερα όσον αφορά στην Οικονομική Επιτροπή, τα στελέχη των Δ.Ε.Υ.Α. που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα πρέπει να είναι Προϊστάμενοι ή Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών ή Γενικοί Διευθυντές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (οικονομικής κατεύθυνσης).

Όσον αφορά στην Τεχνική Επιτροπή τα στελέχη των Δ.Ε.Υ.Α. που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα πρέπει να είναι Προϊστάμενοι ή Διευθυντές Τεχνικών Υπηρεσιών ή Γενικοί Διευθυντές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (θετικής κατεύθυνσης) .

Όσον αφορά στην Επιτροπή για την Ποιότητα του Πόσιμου Νερού οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι Χημικοί ή Χημικοί Μηχανικοί.

Όσον αφορά στην Επιτροπή για την παρακολούθηση του Ε.Σ.Π.Α. οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν στη Δ.Ε.Υ.Α. εμπειρία σε προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης).

Για την Επιτροπή νομικών απαιτείται πτυχίο νομικής σχολής και συνεργασία με Δ.Ε.Υ.Α.

Επιπλέον, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω :

Ο αριθμός των μελών των Επιτροπών της Ένωσης δεν θα είναι μεγαλύτερος των 11 και μικρότερος των 9 ατόμων. Ο περιορισμός αυτός θα συμβάλλει στην ευέλικτη λειτουργία των Επιτροπών.

Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε η σύνθεση των Επιτροπών να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική, με την έννοια ότι θα πρέπει να εκπροσωπούνται όσο το δυνατό περισσότερες Περιφέρειες της χώρας.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων, οι οποίες θα πρέπει να αποσταλούν στην Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά) το αργότερο μέχρι 30 Ιανουαρίου 2015, θα γίνει από το Δ.Σ. της Ένωσης .

Διευκρινίζεται ότι τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και οι λοιπές τυχόν αποζημιώσεις των στελεχών των Δ.Ε.Υ.Α. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Επιτροπών οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε 40 ημέρες περίπου, βαρύνουν αποκλειστικά την οικεία Δ.Ε.Υ.Α.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store