Ανακοινώσεις

Ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού εξέδωσε η 25η Γ.Σ. των μελών της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. η οποία πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες στις 19 και 20 Ιουνίου 2013.Στο Ψήφισμα, η Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. τάσσεται κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού στην Ελλάδα με αφορμή την επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ.Η Γ.Σ. επισημαίνει ότι όπου κι αν επιχειρήθηκε ιδιωτικοποίηση του νερού αυτή απέτυχε και οι υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης ανακτήθηκαν από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.Κλείνοντας η Γ.Σ. τονίζει ότι η διαχείριση του νερού για να είναι βιώσιμη και αειφόρος δεν μπορεί παρά να είναι δημόσια ή δημοτική.

νερό - ύδρευση
Η 22α Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον Ο.Η.Ε. να γιορτάζεται κάθε χρόνο ως η Παγκόσμια Ημέρα του Νερού.

Με αφορμή τον εορτασμό αυτό, η Ενωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που εκπροσωπεί 115 Δ.Ε.Υ.Α. επισημαίνει ότι στη χώρα μας και στα αστικά κέντρα πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) έχουν αναλάβει από το 1980 μέχρι σήμερα την ύδρευση, την αποχέτευση και την επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Σήμερα στη χώρα μας και μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» λειτουργούν 130 Δ.Ε.Υ.Α. παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε 5 εκ. περίπου πολίτες.

Οι Δ.Ε.Υ.Α. με τη δυναμική παρουσία τους στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα, κατάφεραν να καταξιωθούν και σήμερα αποτελούν τους κύριους φορείς της Πολιτείας σε ζητήματα μείζονος σημασίας, όπως αυτά της διαχείρισης των υδατικών πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος της χώρας μας.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. μετά από πρόταση της Οικονομικής της Επιτροπής διοργανώνει πανελλαδική συνάντηση στελεχών των Δ.Ε.Υ.Α. (Οικονομικών Διευθυντών-Προϊσταμένων) στην Αθήνα, στις 28/3/2014, σε αίθουσα του Ξενοδοχείου "Τιτάνια" (Πανεπιστημίου 52) με ώρα έναρξης της συνάντησης 11.00.

 

Η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα συνεδριάσει την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11.00, στην Αθήνα, στα γραφεία της ΚΕΔΕ (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8) με θέματα:

Παρασκευή, 05 Απριλίου 2013 00:00

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο WATERLOSS

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου WATERLOSS «Διαχείριση Απωλειών Νερού σε Δίκτυα Υδρευσης» θα πραγματοποιηθεί το 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο (Ημερίδα), με θέμα: «Εργαλείο υποστήριξης Λήψης Απόφασης για την αντιμετώπιση του Μη Αποδοτικού Νερού στα Δίκτυα Υδρευσης». Το σεμινάριο, το οποίο υλοποιείται μέσω του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας MED, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Απριλίου 2013 με ώρα έναρξης 09.00 π.μ., στο αμφιθέατρο ΙΙ του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του Α.Π.Θ. (3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη, Θεσ/νίκη)

Ο κύριος στόχος του σεμιναρίου είναι να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα του έργου WATERLOSS, που αφορούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος του μη ανταποδοτικού νερού στα δίκτυα ύδρευσης και να παρουσιάσει ένα Εργαλείο Υποστήριξης Λήψης Απόφασης (DSS-Decision Support System Tool) προτείνοντας μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία αντιμετώπισης του προβλήματος.

νερό - ύδρευση

Η Οικονομική και η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα πραγματοποιήσουν κοινή συνεδρίαση την Παρασκευή 17 Μαϊου 2013, στην Αθήνα, στα γραφεία της ΚΕΔΕ (Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, αίθουσα 3ου ορόφου), με ώρα έναρξης 9.00.Την συνεδρίαση θα συντονίσει ο κ. Μανώλης Παφίλης,μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης και μέλος του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.Ο κ. Παφίλης έχει αναλάβει μετά από την από 18/4/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. τον συντονισμό των εργασιών των Επιτροπών όσον αφορά στο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ).

Θέμα της συνεδρίασης:

Σύμφωνο εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ) - Σχεδιασμός της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020.

Σύμφωνα με  απόφαση του Δ.Σ. της που συνεδρίασε στο Λαύριο στις 18/4/2013 και μετά από πρόταση των Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών και Ηράκλειας , η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα πραγματοποιήσει την 25η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της στις Σέρρες στις 19 και 20 Ιουνίου 2013 (Ξενοδοχείο "Elpida Resort & Spa"). Στο Δήμο Ηράκλειας (Ξενοδοχείο "Ερωδιός" Φράγμα Κερκίνης, Λιθότοπος) θα πραγματοποιηθεί το Δ.Σ. της Ενωσης στις 19 Ιουνίου.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της Γ.Σ.

Η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος με στόχο να ευαισθητοποιεί τους πολίτες ώστε να διαμορφώνουν και να αναπτύσσουν περιβαλλοντική συνείδηση και να δραστηριοποιούνται προς την κατεύθυνση της προστασίας του.
 
Με την ευκαιρία αυτή, η Ενωση των Δ.Ε.Υ.Α. (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) η οποία εκπροσωπεί 115 Δ.Ε.Υ.Α.  της χώρας μας τονίζει ότιη προστασία του υδατικού περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την άσκηση οργανωμένης και συγκροτημένης πολιτικής διαχείρισης των υδατικών πόρων και την συνεργασία ανάμεσα στους φορείς που δραστηριοποιούνται για την προστασία του. Στην Ελλάδα χα­ρα­κτη­ρι­στικά πα­ρα­δείγ­μα­τα προβλημάτων περιβάλλοντος που συνδέονται με το νερό εί­ναι ο κίν­δυ­νος υ­φαλ­μύ­ρινσης πα­ρά­κτιων υ­δρο­φο­ρέων και η άμε­ση α­πει­λή πη­γών νε­ρού α­πό τα α­πό­βλη­τα (κυ­ρί­ως τα υ­γρά), τα φυ­το­φάρ­μα­κα και γενικά τα βιοκτόνα και τα χημικά λιπάσματα.

Την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.Από την πλευρά της ΕΔΕΥΑ συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ κ. Γ. Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης,ο κ. Κ. Παπαλός,Δήμαρχος Καρδίτσας και μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ και η κ. Αποστολάκη,Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Χανίων και μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΕΥΑ.Επίσης,συμμετείχαν και οι βουλευτές της Ν.Δ. κ.κ. Μ. Ταμήλος,πρώην Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ και Κ. Βιρβιδάκης,πρώην Αντιπρόεδρος της ΕΔΕΥΑ και ο Π. Δραγκόλας,Πρόεδρος της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ.

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, το Δίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ και το Ίδρυμα ΧΑΙΝΡΙΧ ΜΠΕΛ Ελλάδος παρουσιάζουν τον Οδηγό ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ.

 

Η Οικονομική και η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα πραγματοποιήσουν κοινή συνεδρίαση την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013, στην Αθήνα, στα γραφεία της ΚΕΔΕ (Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, αίθουσα 3ου ορόφου), με ώρα έναρξης 10.00.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020, συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη η Τεχνική Επιτρπή της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. που αποτελείται από στελέχη και Γενικούς Διευθυντές από 18 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store