Μ. Καραβελάκης, πρόεδρος ΔΕΥΑΑΝ: Βελτιώνουμε την καθημερινότητα με στοχευμένες επεμβάσεις

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018 13:31

Συνέντευξη στην στην aftodioikisi.gr παραχώρησε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου, Μανώλης Καραβελάκης, μιλώντας μεταξύ άλλων για τους στόχους που έχουν εκπληρωθεί και τα έργα που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

 

 

Διαβάστε αναλυτικά:

 

Kύριε Καραβελάκη, ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει ως πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου;

Μετά από 3½ χρόνια θητείας στη ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου ο βασικός στόχος μας έχει πλέον επιτευχθεί: πρόκειται για τη σταθεροποίηση του τιμολογίου της Επιχείρησης που επί μία 7ετία περίπου κατέπιπτε διοικητικά μετά από προσφυγές συμπολίτη μας. Πλέον επί 2½ έτη περίπου εφαρμόζεται ενιαίο τιμολόγιο στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου αντιμετωπίζοντας τους υδρολήπτες με την Αρχή της ισονομίας & ισοπολιτείας (και με τις Αρχές που συνεπάγεται η εφαρμογή του Ενωσιακού δικαίου) χρεώνοντάς τους με βάση την ογκομετρούμενη κατανάλωσή τους και ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση του καθενός. Ουσιαστικά εφαρμόσαμε τις  Αρχές που η ΚΥΑ για την τιμολογιακή πολιτική επί των υδάτων θέσπισε περίπου 1,5 χρόνο αργότερα.

Το παραπάνω κατέστησε τη ΔΕΥΑΑΝ από χειριστή τοπικών δικτύων ανά οικισμό ή ομάδα οικισμών,  σε πάροχο πόσιμου ύδατος με χρήση ενιαίου δικτύου που αξιοποιεί όλες τις δυνατές υδροληψίες του Δήμου μας και ικανοποιώντας κάθε λογική υδροδοτική απαίτηση εντός των νομίμων πλαισίων.

Η τιμολογιακή εξίσωση των υδροληπτών αναπόφευκτα οδηγεί στη στοχοποίηση για ποιοτική αναβάθμιση του παρεχόμενου νερού και των υπηρεσιών που θεσμικά υπαγορεύονται από το σκοπό σύστασης της Επιχείρησης.

 

Ποιες είναι οι δράσεις της ΔΕΥΑΑΝ  που έχουν βελτιώσει τη ζωή των κατοίκων;

Η ΔΕΥΑΑΝ όντας αναγνωρισμένη στον Καποδιστριακό Δήμο Αγίου Νικολάου έχει στρέψει πλέον το ενδιαφέρον της στην ενδοχώρα με την οποία την “προίκισε” ο Καλλικράτης και στην οποία υπάρχει έλλειμμα υποδομών κυρίως στον τομέα της Αποχέτευσης. Παράλληλα επιδιώκει να βελτιστοποιεί τυχόν «αδυναμίες» του παρελθόντος.

Όντας γνωστή για την ετοιμότητα και την επιχειρησιακή της δράση σαν δημοτική δομή, επιδιώκει και έχει πετύχει την αναγνώριση της και στις νέες Δημοτικές Ενότητες (πρώην ΟΤΑ που εντάχθηκαν στο νέο Δήμο) οι οποίες στερούνταν ΔΕΥΑ. Σε γενικές γραμμές έχουμε πετύχει βελτιώνοντας την καθημερινότητα με στοχευμένες επεμβάσεις μας και προγραμματίζοντας ορθολογικά τα επόμενα βήματα –  σε συνεργασία πάντοτε με τους τοπικούς φορείς.

Στο κοινωνικό πεδίο, με δεδομένη την οικονομική στενότητα και σε πλήρη συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου εφαρμόζουμε κοινωνικό τιμολόγιο εφάμιλλο των λοιπών ΔΕΚΟ με 70% παρεχόμενης έκπτωσης σε νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια που οι δύο δημοτικές δομές από κοινού έχουν θεσπίσει.

 

Ποια έργα έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα;

Σε συνάρτηση με τα προαναφερθέντα στα βασικά αντικείμενα δράσης της ΔΕΥΑΑΝ οι προγραμματισμένες ενέργειές μας είναι:

Στον τομέα της Αποχέτευσης:

Στο επόμενο δίμηνο εντάσσεται στο Ε.Π. Κρήτη το έργο κατασκευής της ΕΕΛ Νεάπολης προκειμένου το καλοκαίρι να προκηρυχτεί διαγωνισμός. Η κατασκευή της εν λόγω ΕΕΛ ολοκληρώνει για το Δήμο μας την απαίτηση της αποχέτευσης σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας.

Εντός του έτους εκτιμούμε ότι θα έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες για 3 ακόμα ΕΕΛ τύπου compact για μικρότερους οικισμούς προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις και να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Με την ολοκλήρωση και του δεύτερου στόχου το 95% του πληθυσμού του Δήμου θα αποχετεύεται πλήρως με σύγχρονες μεθόδους επεξεργασίας λυμάτων ελαχιστοποιώντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Θα ακολουθήσει η υλοποίηση μελετών επαναχρησιμοποίησης της εκροής των ΕΕΛ για την άρδευση περιοχών της ενδοχώρας του Δήμου μας.

Στον τομέα Ύδρευσης το σύνολο των οικισμών του Δήμου υδρεύεται. Οι επεκτάσεις δικτύου που υπολείπονται είναι ελάχιστες πλην όμως τα υφιστάμενα δίκτυα είναι στην πλειονότητά τους υψηλής παλαιότητας και χρήζουν αντικατάστασης ή κατά τόπους σχεδιαστικής βελτίωσης.

Ήδη υπάρχει μελέτη αντικατάστασης παλαιού δικτύου από αμίαντο και αναζητείται χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα με ίδιους πόρους βελτιώνουμε κατά τόπους τμήματα του δικτύου που παρουσιάζουν συχνές ζημιές. Επίσης η πρόσφατη ένταξη πρότασης της ΔΕΥΑΑΝ στο πρόγραμμα για επέκταση της τηλεμετρίας ύψους 1,6 εκ. € θα οδηγήσει στην πληρότητα της εικόνας που έχουμε για το δίκτυο μας και στον περιορισμό των διαρροών.

Το αμέσως προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκε πιλοτικό πρόγραμμα ψηφιακής απεικόνισης GIS μέρους του υδραυλικού δικτύου το οποίο θα αποτελέσει την αρχή για την ψηφιοποίηση του συνόλου των δικτύων μας εντάσσοντας τη ΔΕΥΑΑΝ στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα.

Τέλος η  αφαλάτωση αποτελεί πλέον καθημερινό μας προβληματισμό μια που η υποβάθμιση της ποιότητας τοπικών υδροφορέων – συνέπεια της κλιματικής αλλαγής – θα μας υποχρεώσει να περάσουμε και σ’ αυτήν την τεχνολογία εξασφαλίζοντας επαρκείς πόρους.

 

Πώς διασφαλίζετε την ποιότητα του νερού; Θεωρείτε ότι γίνετε σπάταλη στη χρήση του;

Η ποιότητα του παρεχόμενου νερού παρακολουθείται σε τακτική βάση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από τη Χημικό Μηχανικό της Επιχείρησης σε συνεργασία με συμβεβλημένα πιστοποιημένα εργαστήρια. Η μεγαλύτερη διακινούμενη ποσότητα ύδατος προέρχεται από επαρκώς προστατευμένες γεωτρήσεις (υπόγεια νερά) και το πλέον σύγχρονο διυλιστήριο του φράγματος Αποσελέμη,  μηδενίζοντας τυχόν κίνδυνο. Οι τοπικές χλωριώσεις, απολυμάνσεις και καθαρισμοί δικτύου αποτρέπουν έτι περεταίρω κάθε κίνδυνο.

Μόνον στην περίοδο του θέρους με την έλευση μεγάλου αριθμού επισκεπτών στην περιοχή μας και δεδομένου του ξηροθερμικού κλίματος που τη χαρακτηρίζει,  παρατηρούνται τοπικά φαινόμενα αύξησης αγωγιμότητας που επιδιώκουμε να επιλυθούν είτε με τοπικές είτε με ΜΙΑ κεντρική μονάδα αφαλάτωσης. Πρόκειται για λύση πολύπλοκη και ιδιαιτέρως απαιτητική με πολλές παραμέτρους που δυσχεραίνουν την επιλογή μεθόδου εφαρμογής.

Όσον αφορά τη σπατάλη – για να κλείσω όπως ξεκίνησα- η δομή του τιμολογίου μας που αφορά τη χρήση του νερού από τον τελικό χρήστη, εμπεριέχει αποτρεπτικές τιμές που κλιμακώνονται μετά τα λογικά πλαίσια κατανάλωσης. Φέτος ειδικά λόγω της έντονης ανομβρίας επιχειρούμε με καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού να το ευαισθητοποιήσουμε περεταίρω προκειμένου να αρθούν τυχόν αρνητικά φαινόμενα λειψυδρίας.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Δράσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store