ΔΕΥΑ Χανίων - Χρυσούλα Χατζηδάκη: Σε τι θα βοηθήσει το σύστημα τηλεμετρίας & τηλεελέγχου διαρροών

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 13:51

Πριν λίγες ημέρες, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) παρουσία του Δημάρχου Χανίων κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη και της Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων κας Χρυσούλας Χατζηδάκη, αλλά και το Γενικό Διευθυντή της Επιχείρησης κ. Κώστα Στεργιάννη, πραγματοποίησαν επίσκεψη στη δεξαμενή που βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη με αφορμή την έναρξη της σύμβασης της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων: «ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SCADA) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ».

Εκεί ήταν και στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας και τον ανάδοχου. Ζητήσαμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το σημαντικό έργο και πόσο θα βοηθήσει την πόλη.

Η aftodioikisi.gr μίλησε με την πρόεδρο κ. Χρυσούλα Χατζηδάκη, η οποία μας έδωσε χρήσιμα στοιχεία.

-Τι περιλαμβάνει η σύμβαση του έργου;

«Η σύμβαση περιλαμβάνει, την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής πίεσης και στάθμης, στους επιλεγμένους τοπικούς σταθμούς ελέγχου, των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης του δήμου, για τις ανάγκες του ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρροών, όπου τα μετρητικά όργανα δεξαμενών – αντλιοστασίων και συνδέσεων Ο.Α.Κ. σε συνδυασμό με αυτά των σταθμών ελέγχου ποιότητας της πόλης των Χανίων, θα καταγράφουν, το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού, στην κατανάλωση και με αυτό τον τρόπο θα εντοπίζονται, οι διαρροές, αφανείς και μη, στους αγωγούς, τα δυσλειτουργούντα υδρόμετρα καταναλωτών και οι παράνομες συνδέσεις. Επιπλέον θα ελέγχεται η ποιότητα νερού προς κατανάλωση».

 

-Τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει;

«Ο προϋπολογισμός της μελέτης της πράξης με ΦΠΑ είναι 2.647.158.05 ευρώ και της σύμβασης 2.573.037.20 ευρώ. Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 21 μήνες και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ταμείο Συνοχής κατά 1.499.684.88 ευρώ και από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων κατά 1.073.352.32 ευρώ. Η πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας 14 «διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης πόρων».

 

-Προβλέπεται τμηματική παράδοση;

«Ναι βεβαίως,  κάθε περιοχή που θα ολοκληρώνουμε, θα παραδίδουμε και το έργο».

 

-Ποιες περιοχές θα εξυπηρετήσει;

«Η παρούσα πράξη, περιλαμβάνει το σύνολο της γεωγραφικής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. όπου το υπάρχον σύστημα τηλεμετρίας της Δ.Ε. Χανίων, θα εκσυγχρονιστεί και θα επεκταθεί για να συμπεριλάβει τις Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Σούδας, Νέας Κυδωνίας, Ελευθερίου Βενιζέλου και τμήμα της Δ.Ε. Θερίσου. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί, ένα ολοκληρωμένο κεντρικό σύστημα ελέγχου, στο οποίο θα γίνεται, η διαχείριση νερού, μέσω εγκατάστασης σύγχρονου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος, που πάνω από όλα, θα διασφαλίζει την αξιόπιστη κατανάλωση και ποιότητα του νερού».

 

-Τι θα δουν στην πράξη οι καταναλωτές;

«Η πράξη αυτή, επιδιώκει να βελτιώσει, τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. προς τους καταναλωτές. Συμβάλλει, στην όσο το δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση των υδρευτικών προβλημάτων που υφίστανται μέχρι στιγμής, δίνοντας έμφαση, στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών, με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Με τη χρήση και λειτουργία του συστήματος SCADA, οι υποδομές της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ενισχύονται και εκσυγχρονίζονται, με υψηλού επιπέδου μέσα, προς όφελος του περιβάλλοντος και των πολιτών. Παράλληλα, οι υπηρεσίες μας θα σπεύδουν άμεσα για την επίλυση όποιων ζητημάτων εντοπιστούν, είτε έχουν να κάνουν με διαρροές, είτε με παράνομες συνδέσεις, είτε με άλλα τεχνικά ζητήματα».

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store