ΔΕΥΑ Θηβαίων: Στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» το σύστημα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού υδροδότησης

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018 14:41

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θήβας ανακοινώνει την Ένταξη του έργου με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού της υδροδότησης του Δήμου Θηβαίων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Το έργο αυτό στα πλαίσια πρωτοβουλίας του Υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση και έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Θηβαίων και της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 2.992.772,00 € και φυσικό αντικείμενο του έργου είναι Προμήθεια ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης το οποίο θα αποτελείται από:

Εξήντα (60) νέους Τοπικούς Σταθµούς Ελέγχου (ΤΣΕ).

Οκτώ (8) αναµεταδότες ασύρµατης επικοινωνίας. ‘

Εναν (1) Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου (ΚΣΕ).

Τρεις (3) Περιφερειακούς Σταθµούς Ελέγχου (ΠΣΕ).

∆ύο (2) Φορητούς Σταθµούς Ελέγχου (ΦΣΕ) για τη συνολική εποπτεία των δικτύων ύδρευσης.

Το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών με δανειοδότηση των ΟΤΑ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ). Τα δάνεια θα εξοφλούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς να βαρύνουν τους δήμους.

Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στη βελτίωση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης, με έμφαση στη λειτουργικότητα, τη βιωσιμότητα και την οικονομία κλίμακας. Αποτυπώνει εμπράκτως την αναγνώριση του κομβικού ρόλου των Δ.Ε.Υ.Α. στη διαχείριση του νερού σε τοπικό επίπεδο και στηρίζει τη διαρκή προσπάθεια του Δήμου Θηβαίων για υλοποίηση έργων με μεγάλη κοινωνική απόδοση και αναπτυξιακή προοπτική. Με το έργο αυτό η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Θήβας θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες ύδρευσης αλλά και να υπηρετήσει με αποτελεσματικότητα τον κοινωνικό της ρόλο παρέχοντας επαρκή ποσότητα και άριστη ποιότητα νερού σε όλους ανεξαιρέτως τους δημότες.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store