Προσλήψεις 6 ατόμων στη ΔΕΥΑ Μεσολογγίου

Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018 10:26

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα  ανακοινώνει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

Ειδικότητες: ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Καταμετρητών - Υδρομετρητών, ΥΕ Εργατών (Γενικών Καθηκόντων)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store