Ψηφιακή χαρτογράφηση και διαχείριση των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Θερμαϊκού

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 18:42

Με σκοπό την ψηφιακή χαρτογράφηση και τη δημιουργία γεωχωρικής βάσης δεδομένων, πρόταση χρηματοδότησης υπεβλήθη στο ΕΣΠΑ από το Δήμο Θερμαϊκού, προκειμένου να επιτευχθεί ένας σύγχρονος στόχος με σημαντικά μακροπρόθεσμα οφέλη, καταρχάς για την τοπική κοινωνία και με έτερο αποδέκτη το περιβάλλον.

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, το έργο συνίσταται από τρία υποέργα, που αφορούν :

 

Στην ψηφιοποίηση – χαρτογράφηση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στα διοικητικά όρια του Δήμου, καθώς και του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού της Επανομής.

Στη δημιουργία γεωχωρικής βάσης δεδομένων (RDBMS) για το δίκτυο ύδρευσης, καθώς και χαρτογραφική απεικόνιση των υδρομέτρων που διαχειρίζεται η ΔΕΥΑ, μέσω γεωκωδικοποίησης.

Στην προμήθεια κατάλληλου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης και των υδρόμετρων.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 61.807,62 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ενώ προβλέπεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των φορέων ΔΕΥΑ Θερμαϊκού και Δήμου, με αντικείμενό της τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου στον τελευταίο.

Ζητούμενο αποτελεί η δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων δικτύων και υποδομών, που θα περιλαμβάνει το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων (εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης, ήτοι γεωτρήσεις, δεξαμενές, αντλιοστάσια, κλπ. και εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης, όπως οι αγωγοί μεταφοράς πόσιμου νερού, τα υδρόμετρα, κλπ.), καθώς και απαραίτητα στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.

 

Προβλεπόμενο αποτέλεσμα, η λεπτομερής, σύγχρονη και ακριβής ηλεκτρονική καταγραφή του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης, των αντλιοστασίων και γενικότερα των παροχών νερού, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης, με απώτερο στόχο την ορθολογική διαχείριση του ύδατος, την αποδοτικότερη χρήση του και την απρόσκοπτη παροχή του στους καταναλωτές.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store