ΔΕΥΑ Λιβαδειάς: Θετική αξιολόγηση έργων ύδρευσης για ένταξή στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018 12:05

Αξιολογήθηκαν θετικά από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και αναμένεται η απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας τα δύο έργα ύδρευσης που είχε υποβάλλει η ΔΕΥΑ Λιβαδειάς. 

1.«Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης μεσαίας ζώνης πόλης Λιβαδειάς» συνολικού προϋπολογισμού 510.000,00€ και επιλέξιμης δαπάνης 386.761,45€.

Το έργο προβλέπει την αντικατάσταση 5.060 μ. υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και συνδέσεων ακινήτων της Λιβαδειάς, στις περιοχές-συνοικίες της Μητρόπολης και της Ευαγγελίστριας.

Από την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης αναμένεται να μειωθούν οι διαρροές του δικτύου και αυτό θα έχει σαν αποτελέσματα:

τη βέλτιστη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης της περιοχής

την ελαχιστοποίηση των υγειονομικών κινδύνων λόγω των διαρροών 

τη μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας

τον εμπλουτισμό με 1000 μ3/ημέρα της ροής του ποταμού Έρκυνα.

2.«Υδροδότηση οικισμών Αγ. Παρασκευής και Αλαλκομενών» συνολικού προϋπολογισμού 385.000,00€ και επιλέξιμης δαπάνης 385.000,00€.

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η υδροδότηση των οικισμών Αγ. Παρασκευής, Αλαλκομενών και Αγ. Αθανασίου να γίνει από τον οικισμό του Αγ. Γεωργίου και προβλέπεται η κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης συνολικού μήκους 8.500 μέτρων, που θα μεταφέρει νερό από το Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου στους εν λόγω οικισμούς.

Με το προτεινόμενο έργο θα αντιμετωπιστούν όλα τα χρόνια ποιοτικά και ποσοτικά προβλήματα υδροδότησης του οικισμού Αγ. Παρασκευής και των οικισμών Αλαλκομενών – Αγ. Αθανασίου που τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες είναι ιδιαίτερα έντονα.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store