ΔΕΥΑ Καλαμάτας: Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης σε Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018 16:06

Σύμβαση ύψους 401.126,84 € πλέον ΦΠΑ, για την πραγματοποίηση του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας», υπεγράφη τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου, μεταξύ του Προέδρου της ΔΕΥΑΚ, Νίκου Μπασακίδη και του νομίμου εκπροσώπου της μειοδότριας εταιρείας Latern Construction Company, Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτη.

Το έργο, με προϋπολογισμό 990.000 € πλέον ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και αφορά στην αντικατάσταση αγωγών του δικτύου ύδρευσης στη Βέργα, τη Μικρή Μαντίνεια, το Ασπρόχωμα και τη Σπερχογεία, οι οποίοι παρουσίαζαν σημαντικές διαρροές και μεγάλη συχνότητα βλαβών.

Οι αγωγοί που θα αντικατασταθούν, διατομών Φ 90 και Φ 160, είναι συνολικού μήκους 13.595 μέτρων, μαζί με τις παροχές που συνδέουν στο δίκτυο τα αντίστοιχα ακίνητα. Επίσης, πρόκειται να τοποθετηθούν 12 πυροσβεστικοί κρουνοί. Οι αγωγοί θα τοποθετηθούν σε σκάμματα διαστάσεων 60 x 120 εκατ. που θα διανοίγουν σε υπάρχοντες δρόμους, οι οποίοι θα αποκατασταθούν στην πρότερα τους κατάσταση.

Η ανάδοχος εταιρεία Latern έχει την υποχρέωση της περαίωσης του έργου σε 12 μήνες και θα ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες για την πραγματοποίησή του.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store