Προσλήψεις 20 ατόμων στη ΔΕΥΑ Μυκόνου

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019 15:08

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 20 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης ΎδρευσηςΑποχέτευσης Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων.

Ειδικότητες:

ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός, ΔΕ (Πρακτικός) Μηχανικός Συντηρητής Γ΄ τάξης,  ΔΕ Ηλεκτρολόγος Α΄ ειδικότητας, ΥΕ Εργάτες (καθαρισμού), ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος, ΔΕ Δακτυλογράφος, ΔΕ Ταμίας, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ Λογιστής, ΤΕ Βοηθός Λογιστή, ΔΕ Τεχνίτης Αποχέτευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store