Προσλήψεις 28 ατόμων στη ΔΕΥΑ Χανίων

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 17:47

Η ΔΕΥΑ Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

 

 

 

 

Ειδικότητες:

ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής

 ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων 

ΔΕ Διοικητικών 

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών – Θερμοϋδραυλικών

ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων 

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 

ΔΕ Τεχνιτών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Εκσκαφέας –Φορτωτής)

ΔΕ Χειριστών ΜηχανημάτωνΈργων(Μ.Ε.Αποφρακτικό)

ΔΕ Οδηγών Φορτηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

ΥΕ Εργατών (συντήρηση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store