Προσλήψεις 8 ατόμων στη ΔΕΥΑ Χερσονήσου

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022 15:27

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου, που εδρεύει στο Δήμο Χερσονήσου.

 

Ειδικότητες:

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

ΔΕ Βοηθών Τεχνιτών Υδραυλικών

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store