Γνωμοδοτήσεις έτους 2019

Φάκελος Γνωμοδοτήσεις έτους 2019

Έγγραφα

pdf 325_2019 δημοφιλές

pdf 326_2019 δημοφιλές

pdf 327_2019 δημοφιλές

pdf 328_2019 δημοφιλές

pdf 329_2019 δημοφιλές

pdf 330_2019 δημοφιλές

pdf 331_2019 δημοφιλές

pdf 332_2019 Επίδομα θέσης ευθύνης δημοφιλές

pdf 333_2019 Προκαταβολή Μισθών δημοφιλές

pdf 334_2019 Υπάλληλοι-Ενιαίο μισθολόγιο δημοφιλές

pdf 335_2019 Χορήγηση άδειας Γενικού Διευθυντή δημοφιλές

pdf 336_2019 δημοφιλές

pdf 337_2019 δημοφιλές

pdf 338_2019 δημοφιλές

pdf 339_2019 δημοφιλές

pdf 340_2019 Αποζημίωση Προέδρου Δ.Σ. δημοφιλές

pdf 341_2019 δημοφιλές

pdf 342_2019 Άδεια ανατροφής τέκνου δημοφιλές

pdf 343_2019 δημοφιλές

pdf 344_2019 Μετακίνηση προϊσταμένου δημοφιλές

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store