Γνωμοδοτήσεις έτους 2019

Φάκελος Γνωμοδοτήσεις έτους 2019

Έγγραφα

pdf 345_2019 Αποζημίωση Προέδρου Δ.Σ.

pdf 347_2019 Παροχές σε είδος

pdf 348_2019 Άδειες προσωπικού

pdf 351_2019 δημοφιλές

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store