Γνωμοδοτήσεις έτους 2020

Φάκελος Γνωμοδοτήσεις έτους 2020

Έγγραφα

pdf 392_2020 Μισθολογικό κλιμάκιο δημοφιλές

pdf 393_2020 Αναγνώριση Διδακτορικού

pdf 394_2020 δημοφιλές

pdf 395_2020 Μεταβίβαση αρμοδιότητας άρδευσης δημοφιλές

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ

water quality

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Ενημερωθείτε για το νερό που πίνετε

Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Εφαρμογή Ποιότητας Νερού

google paly iconapp store